Phần mềm, công cụ hỗ trợ biên tập ảnh, xử lý hình ảnh, điều chỉnh tăng, giảm kích cỡ, chèn bản quyền
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

Công cụ hỗ trợ ảnh

Chỉnh lại kích thước, làm biến đổi, phục hồi, tổ chức lại, tạo ảnh nghệ thuật với những công cụ để giúp bạn quản lý hoặc nâng cao bộ sưu tập các bức ảnh kỹ thuật số. Khác biệt với phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, những công cụ được thiết kế để giúp tối ưu hóa bộ ảnh của bạn. Digital Image/Photo Tools là một danh mục trong Digital Photo Software. Có khoảng 600 sản phẩm thương mại được tạo ra bởi các nhà xuất bản hàng đầu, kể đến như Adroit Photo Recovery,Image Compressor 2008 Pro Edition, PhotoMarks, ScanSpeeder, Arclab Watermark Studio.

 • Corel Paint it!

  Corel Paint it!

  - Chuyển đổi ảnh chụp thành tranh vẽ
  - Giao hàng trong 72h
  - Giá ưu đãi tại VN 

  2.200.000 ₫
 • Imaging Express

  Imaging Express

   

   Phần mềm xem ảnh
   1 Giấy phép cho 1PC
   Giao hàng nhanh chóng

  1.100.000 ₫
 • AtassiSoft:

  Picasa Albums for Windows 8

   

   Phần mềm xem ảnh
   1 Giấy phép cho 1PC
   Giao hàng nhanh chóng

  410.000 ₫
 • MysticThumbs

  MysticThumbs

   

   Phần mềm xem ảnh
   1 Giấy phép cho 1 máy
   Giao hàng nhanh chóng

  780.000 ₫
 • Windows Photo Gallery

  Windows Photo Gallery

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  880.000 ₫
 • Topaz Clean

  Topaz Clean

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  880.000 ₫
 • Polyview

  Polyview

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  880.000 ₫
 • Thumbs.db Viewer Pro

  Thumbs.db Viewer Pro

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  2.200.000 ₫
 • Magic View&Converter

  Magic View&Converter

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.100.000 ₫
 • Topaz DeNoise

  Topaz DeNoise

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.870.000 ₫
 • Topaz Detail

  Topaz Detail

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.100.000 ₫
 • PSD Viewer

  PSD Viewer

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • Nikon View

  Nikon View

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • Ken Not Here Pro

  Ken Not Here Pro

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • TGA VIEWER

  TGA VIEWER

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • WildBit Viewer

  WildBit Viewer

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • MPO to JPG

  MPO to JPG

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • PCX Viewer

  PCX Viewer

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • My Photo Viewer for Windows 8

  My Photo Viewer for Windows 8

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • MicroDicom

  MicroDicom

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • Image Eye

  Image Eye

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • MAP Viewer

  MAP Viewer

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • PNG Viewer

  PNG Viewer

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  0 ₫
 • Escape Medical Viewer

  Escape Medical Viewer

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  9.250.000 ₫
 • MySlideShow Gold

  MySlideShow Gold

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.320.000 ₫
 • FotoWorks XL

  FotoWorks XL

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.330.000 ₫
 • MySlideShow

  MySlideShow

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.100.000 ₫
 • Sante DICOM Viewer CDR

  Sante DICOM Viewer CDR

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  4.880.000 ₫
 • Polyview 64-bit

  Polyview 64-bit

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  880.000 ₫
 • SewIconz (64-Bit)

  SewIconz (64-Bit)

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  790.000 ₫
 • Photo Jumble

  Photo Jumble

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.330.000 ₫
 • picShow With Tune

  picShow With Tune

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  290.000 ₫
 • Sante DICOM Viewer for Netbooks

  Sante DICOM Viewer for Netbooks

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.320.000 ₫

  Đã hết hàng

 • Very Large Image Manager

  Very Large Image Manager

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  250.000 ₫
 • BonAView

  BonAView

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  660.000 ₫
 • Yascu

  Yascu

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  506.000 ₫
 • Easy Photo Viewer

  Easy Photo Viewer

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  990.000 ₫
 • Cascading Slides Lite

  Cascading Slides Lite

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  550.000 ₫
 • SIPics

  SIPics

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.760.000 ₫
 • Picsee

  Picsee

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  660.000 ₫
 • Pica Photo Gallery

  Pica Photo Gallery

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.298.000 ₫
 • CaptionsMadeEasy CaptionSuite

  CaptionsMadeEasy CaptionSuite

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  1.276.000 ₫
 • 360 Product Viewer

  360 Product Viewer

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  418.000 ₫
 • Scan Multiple QR Code Images Software

  Scan Multiple QR Code Images Software

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  638.000 ₫
 • Phistory

  Phistory

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  330.000 ₫
 • CommonPhotoStar

  CommonPhotoStar

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  880.000 ₫
 • Photo Browser

  Photo Browser

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  858.000 ₫
 • Able Image Browser

  Able Image Browser

   

   Phần mềm hỗ trợ ảnh
   Sử dụng cho 1 máy tính
   Giao hàng nhanh chóng

  638.000 ₫

Mặt hàng 1 tới 48 trong tổng số 104

trên trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Set Descending Direction