Phần mềm PTC Creo Elements Direct bản quyền | Nhà phân phối và tư vấn chính thức
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

Creo Elements Direct

Phần mềm Công nghiệp hàng đầu “Direct Modeling” Mô hình trực tiếp

PTC Creo Elements / Direct là một hệ thống toàn tổng thể và toàn diện cho các kỹ sư cơ khí để thiết kế tạo ra sản phẩm bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận 'mô hình trực tiếp' với 3D CAD.

PTC Creo Elements Direct bao gồm

  • PTC Creo Elements/Direct Suite
  • PTC Creo Elements/Direct 2D Access
  • PTC Creo Elements/Direct 3D Access
  • PTC Creo Elements/Direct Advanced Design
  • PTC Creo Elements/Direct Advanced Simulation
  • PTC Creo Elements/Direct BOM Editor
  • PTC Creo Elements/Direct BOM Editor
  • PTC Creo Elements/Direct Cabling
  • PTC Creo Elements/Direct Drafting
  • PTC eDrawings Professional for PTC Creo Elements/Direct Modeling

 

CHỌN SẢN PHẨM BẠN CẦN

4 mặt hàng

trên trang

Set Descending Direction