Project Management, Microsoft Office Project
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

Quản lý dự án

Pacisoft.com Labs đã kiểm tra và xem xét lại các phần mềm quản lý dự án tốt nhất, công việc và thời gian , cho các nhóm và doanh nghiệp vừa. Với sản phẩm hàng đầu như Microsoft Office Prooject , và tất cả chương trình quản lý dự án chuyên nghiệp tốt nhất trong đó có ProActive , bạn có thể quản lý nhân viên tại chỗ hoặc từ xa tại nhiều địa điểm , xem xét tiến độ dự án, dự đoán, thời gian và những lợi ích tài chính đi kèm với quản lý thích hợp.

Sản phẩm đang cập nhật.