Mua bán phần mềm Fast Reports bản quyền
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

Fast Reports

GIỚI THIỆU

Fast Reports được thành lập vào năm 1998, Fast Reports được biết đến với các ứng dụng phần mềm, thư viện và tiện ích báo cáo tiên tiến đảm bảo báo cáo nhanh cho các nhà phát triển phần mềm kinh doanh. 

Công ty có các trang web bằng 10 ngôn ngữ khác nhau để phục vụ khán giả toàn cầu. Các sản phẩm được bản địa hóa đến hơn 40 ngôn ngữ. Hoạt động được trải rộng trên khắp châu Mỹ và châu Âu.

★ Giải thưởng Fast Reports đã nhận được:  ★ Hệ thống Reseller phân bố toàn thế giới: 

SẢN PHẨM

★ FastReport VCL

FastReport VCL là một thành phần bổ trợ cho phép ứng dụng tạo báo cáo nhanh chóng và hiệu quả. FastReport cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để phát triển báo cáo, bao gồm trình thiết kế báo cáo trực quan, lõi báo cáo và cửa sổ xem trước. Nó có thể được sử dụng trong môi trường Delphi, CodeGear C ++ Builder và RAD Studio.

Trình tạo báo cáo FastReport VCL là một giải pháp hiện đại để tích hợp Business Intelligence trong phần mềm của bạn. Nó đã được tạo cho các nhà phát triển muốn sử dụng các thành phần làm sẵn để báo cáo. FastReport VCL, với sự đơn giản trong sử dụng, tiện lợi và kích thước phân phối nhỏ có thể cung cấp chức năng và hiệu suất cao trên hầu hết PC hiện đại.

• FastReport VCL Professional Edition

• FastReport VCL Enterprise Edition

 • FastReport VCL Standard Edition

• Report designer

• Security

• Flexibility and Interactivity

• Any kind of data

• International localization


★ FastReport.Net

FastReport là một giải pháp báo cáo đầy đủ tính năng cho Windows Forms, ASP.NET, MVC và .NET Core. Nó có thể được sử dụng trong Microsoft Visual Studio 2005-2017. Hỗ trợ .Net Framework 2.0-4.x, .NET Core 2.0.

✦ Với FastReport.Net, bạn có thể tạo các báo cáo .Net độc lập với ứng dụng. Nói cách khác, FastReport.Net có thể được sử dụng như một công cụ báo cáo độc lập:

• Bao gồm thiết kế báo cáo trực quan mạnh mẽ để tạo và sửa đổi các báo cáo. Ứng dụng của bạn có thể chạy trình thiết kế từ mã

• Bao gồm trình thiết kế báo cáo trực tuyến cho ASP.Net (chỉ trong phiên bản Doanh nghiệp).

• Kết nối với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, sử dụng bất kỳ bảng nào của nó hoặc tạo truy vấn

• Thêm (các) mẫu đối thoại vào báo cáo của bạn để nhắc các tham số trước khi chạy báo cáo

• Sử dụng tập lệnh tích hợp, bạn có thể quản lý các tương tác với các điều khiển biểu mẫu hội thoại và thực hiện xử lý dữ liệu phức tạp

• Cuối cùng, xem kết quả và in hoặc xuất nó sang nhiều định dạng tài liệu phổ biến

✦ Tính năng chính:

• FastReport.Net được viết bằng C # và chỉ chứa mã được quản lý. Nó tương thích với .NET Framework 2.0 trở lên. Ngoài ra, nó tương thích với .NET Core .NET Framework 1.x không được hỗ trợ

• Mã nguồn đầy đủ có sẵn. FastReport.Net có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn

• Bản đồ đối tượng. Bạn có thể thêm bản đồ địa lý vào báo cáo của bạn.

• Hỗ trợ những đám mây. FastReport.Net có thể lưu báo cáo vào một trong ba dịch vụ: Google Drive, DropBox và SkyDrive.

• Giá cả hợp lý và chính sách cấp phép. Với mức giá hợp lý, bạn có được một giải pháp báo cáo đầy đủ tính năng với công cụ báo cáo thời gian chạy miễn phí bản quyền và một nhà thiết kế!

• Kiến trúc FastReport.Net mở rộng cho phép bạn tạo các đối tượng của riêng mình, xuất bộ lọc, trình hướng dẫn và công cụ DB. Nếu các tính năng hiện tại không đủ cho bạn thì hãy mở rộng chúng!

• Hỗ trợ định dạng RDL - nhập và xuất. Bảng so sánh RDL so với FastReport.Net

• Nhập mẫu báo cáo Crystal. Bảng báo cáo Crystal so với FastReport .NET.

• Rất nhỏ gọn và thực sự nhanh chóng!

 

★ FastScript

FastScript là một công cụ kịch bản đa ngôn ngữ đa nền tảng. Nó rất hữu ích cho các lập trình viên muốn thêm khả năng kịch bản cho các dự án của họ. FastScript có thể được cài đặt trong Embarcadero (ex Borland và CodeGear) Delphi 4-XE2, C ++ Builder 4-XE5, Kylix 1-3 và Lazarus

FastScript cung cấp một loạt các tính năng, bao gồm kịch bản đa nền tảng, thực thi mã nhanh, nhiều công cụ và các tùy chọn mở rộng tuyệt vời. Sử dụng FastScript để làm cho ứng dụng của bạn thực sự linh hoạt và mạnh mẽ.

✦ Tính năng: 

• Hỗ trợ OLE

• Hỗ trợ mảng biến thể

• Kiến trúc đa ngôn ngữ hỗ trợ một số ngôn ngữ (hiện tại là PascalScript, C ++ Script, BasicScript và JScript)

• Kịch bản đa ngôn ngữ có thể được sử dụng. Ví dụ: một mô-đun có thể được viết bằng PascalScript, một mô-đun khác trong C ++ Script

• Bộ ngôn ngữ tiêu chuẩn: biến, hằng, thủ tục, hàm (hàm lồng nhau được phép) với tham số var / const / default, tất cả các toán tử và câu lệnh chuẩn (bao gồm cả trường hợp, thử / cuối cùng / ngoại trừ, với), kiểu (int, float, bool, char, chuỗi, mảng đa chiều, enum, biến thể), các lớp (với các phương thức, sự kiện, thuộc tính, chỉ mục và thuộc tính mặc định)

• Kiểm tra tính tương thích của các loại

• Truy cập vào bất kỳ đối tượng trong ứng dụng của bạn.Thư viện chuẩn để truy cập vào các lớp cơ sở, điều khiển, biểu mẫu và DB. Kiến trúc thư viện có thể dễ dàng được mở rộng

• Small footprint: 80-150Kb, tùy thuộc vào các mô-đun được sử dụng

★ FastCube

FastCube cho phép bạn phân tích dữ liệu và xây dựng các bảng tóm tắt (cắt dữ liệu) cũng như tạo ra nhiều báo cáo và biểu đồ dễ dàng và ngay lập tức. Đây là một công cụ tiện dụng để phân tích hiệu quả các mảng dữ liệu. 

FastCube là một bộ các thành phần OLAP Desktop có hỗ trợ Delphi 7, 2005, 2006 / Turbo, 2007, 2009, XE, XE2, 2007, 2009, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, C ++ Builder 2007, C ++ Builder 2009, C ++ Builder XE2 - XE6, RAD Studio 2009, Embarcadero RAD Studio 10 Seattle, RAD Studio 10.2 Tokyo và cao hơn và Lazarus.

FastCube là một tập hợp các thành phần OLAP trên máy tính để bàn nhanh cho phép bạn tạo các báo cáo và sơ đồ khác nhau ngay lập tức bất kể kích thước cơ sở dữ liệu.

• Các thành phần FastCube có thể được tích hợp vào giao diện của các ứng dụng máy chủ

• Người dùng cuối FastCube không yêu cầu kỹ năng lập trình cao để xây dựng báo cáo

• FastCube là một bộ các thành phần OLAP Desktop cho Delphi / C ++ Builder / Lazarus

• Kết nối với cơ sở dữ liệu có thể không chỉ thông qua các thành phần ADO hoặc BDE tiêu chuẩn mà còn thông qua bất kỳ thành phần nào dựa trên TDataSet

• Tải xuống và xử lý tức thời các mảng dữ liệu

• Mẫu sẵn sàng có thể được xây dựng cho các bảng tóm tắt. Có thể cấm người dùng sửa đổi lược đồ.

• Tất cả các cài đặt của FastCube có thể được truy cập theo cả lập trình và bởi người dùng cuốiDữ liệu của FastCube có thể được lưu ở định dạng nhỏ gọn để trao đổi dữ liệu và lưu trữ dữ liệu

★ FastQueryBuilder

FastQueryBuilder là một trình xây dựng truy vấn SQL trực quan dễ sử dụng. FastQueryBuilder hoạt động với cơ sở dữ liệu máy chủ và máy khách cục bộ. FastQueryBuilder cho phép khách hàng của bạn tạo các truy vấn DB mà không cần SQL. Bạn có thể sử dụng FastQueryBuilder trong các ứng dụng của mình được viết bằng Borland Delphi hoặc Borland C ++ Builder để tạo các trình tạo SQL đơn giản. 

Trình tạo truy vấn nhanh (FQB) hỗ trợ Borland Delphi 4, 5, 6, 7, 2005 và C ++ Builder 4, 5, 6. Trình tạo truy vấn nhanh cho phép bạn làm việc với cơ sở dữ liệu máy chủ và máy chủ cục bộ bằng BDE. Fast Query Builder cũng cho phép bạn làm việc với các thành phần truy cập dữ liệu khác, chẳng hạn như ADO, IBX và FIBPlus. Bạn có thể mua Giấy phép Đơn, Nhóm và Trang web của FastQueryBuilder. Mua Trang web FastQueryBuilder để cấp phép cho các nhà phát triển không giới hạn tại một địa chỉ vật lý duy nhất.

✦ Tính năng: 

• Hỗ trợ Borland Delphi 4, 5, 6, 7, 2005 và C ++ Builder 4, 5, 6.

• Hiển thị mô hình trực quan truy vấn để sử dụng và chỉnh sửa.

• Có thể tạo bất kỳ cửa sổ nào dựa trên FastQueryBuilder.

• Cho phép cửa sổ thiết kế FastQueryBuilder được tích hợp vào bất kỳ cửa sổ ứng dụng nào.

• Cung cấp tùy chỉnh trực quan đầy đủ của các tham số truy vấn.

CẤP PHÉP

Một giấy phép phần mềm được cấp cho mỗi người dùng được đặt tên. Runtime Royalty Free.

Single Named User License - Cấp phép cho một cá nhân có tên người dùng.

Team License - Giấy phép tối đa 4 người dùng được đặt tên trong cùng một tổ chức.

Site License - Cấp phép không giới hạn số lượng Người dùng được đặt tên trong cùng một Tổ chức tại một địa chỉ địa lý duy nhất.

Tất cả các giấy phép bao gồm 1 Year Subscription cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật sản phẩm. Đăng ký được gia hạn trên cơ sở hàng năm. Nếu bạn không gia hạn đăng ký thì bạn vẫn có thể sử dụng phần mềm nhưng bạn sẽ không còn được hưởng hỗ trợ kỹ thuật hoặc cập nhật sản phẩm.

GIÁ BÁN THAM KHẢO

Tùy sản phẩm và số lượng, đối tượng khách hàng sẽ có giá bán và hình thức cấp phép khác nhau, do đó Quý khách vui lòng gửi email cho chúng tôi để nhận giá ưu đãi. Thời gian phản hồi chỉ trong ít phút. 

Lưu ý: Giá hiển thị trên website này và/hoặc website liên kết/ sở hữu bởi PACISOFT chỉ được dùng để tham khảo. Không dùng để mua hàng trực tiếp. 

MUA BẢN QUYỀN Ở ĐÂU?

PACISOFT có văn phòng tại Tp HCM, Hà Nội, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Quý khách hàng vui lòng liên lạc chuyên viên của PACISOFT hoặc qua email sales@pacisoft.com với thông tin đầy đủ và số lượng sản phẩm để có báo giá tốt nhất. Cam kết mức giá cạnh tranh và hỗ trợ tuyệt vời. Hotline (024) 3915 6886 hoặc (028) 36100 816.

Xem Lợi ích mua bản quyền: https://www.pacisoft.vn/pacisoft-news/loi-ich-vuot-troi-khi-mua-phan-mem/.

THỜI GIAN GIAO HÀNG

Với nhiều năm kinh nghiệm, hợp tác toàn cầu với hơn 1000 nhà sản xuất, hơn 80% đơn đặt hàng được đội ngũ mua hàng của PACISOFT sẽ tiến hành giao hàng trong vòng 24-72h sau khi khách hàng ký hợp đồng.

Xem thêm Top lý do chọn PACISOFT: https://www.pacisoft.vn/cap-phep-phan-mem/top-cac-ly-chon-pacisoft/.

LIÊN HỆ, TƯ VẤN MUA PHẦN MỀM BẢN QUYỀN • (024) 3915 6886 |  (028) 3610 0816• sales@pacisoft.com• www.PACISOFT.vn/lien-he  • www.PACISOFT.com

tags: Fast Reports, Net (WinForms, ASP.Net), FastReport.Net, FastCube.Net, FastReport Online Designer, FastReport.Mono, SAP, FastReport.Net for SAP Netweaver, VCL, FastReport VCL 6, FastCube VCL 2, FastScript, FastQueryBuilder, FMX, FastCube FMX, FastReport FMX 2Cross-platform, FastReport Online Designer, FastCube FMX, FastReport FMX 2, FastReport.Mono, FastReport for Lazarus beta, Tools, FastReport.Desktop, FastReport Viewer

Sản phẩm đang cập nhật.