Privacy Protection - Pacisoft.com | Bảo vệ sự riêng tư
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

Privacy Protection

Bạn cần phải bảo vệ dữ liệu nhạy cảm nhất !.Lướt web bạn có thể để các file quan trọng, nhạy cảm sẽ bị tin tặc, phần mềm gián điệp, lừa đảo, và những kẻ xâm nhập mạng. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, hình ảnh và tài liệu, thẻ tín dụng và thông tin tài chính khác. Nếu bạn muốn hoặc cần lướt web mà không có kẻ nào theo dõi của bạn, .Phần mềm bảo mật như East Tec-Eraser từ East Technologies là cần thiết. Pacisoft.com Labs đã kiểm tra và xem xét các phần mềm có sẵn bảo vệ bạn như thế nào , đánh giá các tính năng chính cho phép bạn mã hóa file của bạn, ẩn mật khẩu của bạn, và thậm chí cho phép bạn tải /sao chép tập tin về đảm bảo an toàn, như USB. Chọn giải pháp bảo mật lý tưởng của bạn từ các nhà sản xuất hàng đầu như HyBlue, PC Tools, Webroot Software và Disk Doctors Labs

 • CyberGhost VPN

  CyberGhost VPN

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  1.720.000 ₫
 • CyberLink MediaEspresso

  CyberLink MediaEspresso

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  860.000 ₫
 • CyberScrub Privacy Suite

  CyberScrub Privacy Suite

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  1.290.000 ₫
 • Disk Doctors Drive Manager

  Disk Doctors Drive Manager

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
   Bảo mật máy tính

  1.050.000 ₫
 • Disk Doctors File Shredder

  Disk Doctors File Shredder

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  1.075.000 ₫
 • Drop Secure Pro

  Drop Secure Pro

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  1.225.000 ₫
 • East-Tec DisposeSecure

  East-Tec DisposeSecure

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  430.000 ₫
 • East-Tec Eraser

  East-Tec Eraser

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  860.000 ₫

  Đã hết hàng

 • Ghost Surf Platinum

  Ghost Surf Platinum

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  860.000 ₫
 • Hide My IP

  Hide My IP

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  645.000 ₫
 • HyBlue IceLockEZ Data Security

  HyBlue IceLockEZ Data Security

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  0 ₫
 • Invisible Secrets Free

  Invisible Secrets

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  860.000 ₫
 • iolo Drive Scrubber

  iolo Drive Scrubber

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  645.000 ₫
 • KeepItPrivate Pro

  KeepItPrivate Pro

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  645.000 ₫
 • Laplink PC Lock

  Laplink PC Lock

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  0 ₫
 • Laplink SafeErase

  Laplink SafeErase

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  645.000 ₫
 • Lavasoft File Shredder

  Lavasoft File Shredder

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  320.000 ₫
 • Lavasoft Privacy Toolbox

  Lavasoft Privacy Toolbox

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  420.000 ₫
 • ifeLock helps protect your identity - even if your information falls into the wrong hands. We provide you early notification of identity threats, search the web for the illegal selling of your information, help cancel and replace the contents of your lost

  LifeLock

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  0 ₫

  Đã hết hàng

 • LoJack Premium

  LoJack Premium

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  1.300.000 ₫
 • LoJack Standard

  LoJack Standard

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  860.000 ₫
 • McAfee Family Protection

  McAfee Family Protection

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  800.000 ₫
 • McAfee Identity Protection

  McAfee Identity Protection

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  0 ₫
 • MyChild

  MyChild

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  0 ₫
 • Personal Data Vault

  Personal Data Vault

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  430.000 ₫
 • PGP Desktop Email

  PGP Desktop Email

   Sử dụng  cho 1 máy tính
   Sản phẩm chính hãng
    Bảo mật máy tính

  0 ₫

  Đã hết hàng

34 mặt hàng

trên trang

Set Descending Direction