Mua phần mềm Janus Systems bản quyền
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

Janus Systems

GIỚI THIỆU

Janus Systems có trụ sở tại Panama, được thành lập vào năm 1994 với mục đích phát triển các ứng dụng cơ sở dữ liệu bằng các sản phẩm và công nghệ của Microsoft .

SẢN PHẨM

 Windows Forms Controls for Microsoft .NET

 Janus GridEX Controls for .NET

GridEX Control hỗ trợ hiển thị dữ liệu phân cấp và cho phép bạn tạo giao diện người dùng " Outlook like " hiệu quả trong khi giảm thời gian phát triển và bảo trì. Các chức năng được cung cấp bởi điều khiển cho phép bạn hiển thị, chỉnh sửa, sắp xếp, nhóm, lọc, thao tác, tóm tắt, xem trước và in dữ liệu của bạn.

Các MaskEdit, MultiColumn và UpDown cũng được bao gồm.

Janus UI Controls for .NET


Janus UI Controls dành cho Microsoft .NET chứa một số điều khiển giao diện người dùng được thiết kế để cung cấp giao diện hiện đại cho các ứng dụng Microsoft .NET Windows Forms, một số điều khiển có trong Gói UI là Janus UICommandManager, Janus UIPanelManager và Janus UITabs.

Janus Schedule Control for .NET


Kiểm soát các cuộc hẹn hiện tại các chế độ xem khác nhau, tương ứng cho Ngày, Ngày làm việc, Tuần và Tháng. Bạn có thể dễ dàng tải, hiển thị, lọc, chỉnh sửa, thao tác, xem trước và in các cuộc hẹn với chức năng có sẵn trong điều khiển ở cả chế độ ràng buộc và không ràng buộc.

Janus Timline Control for .NET


The Janus Timeline Control for .NET được điều khiển 100% theo khuôn mẫu sau Outlook’s Journal. Các mục trong Control được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ trái sang phải theo thang thời gian có thể được chia theo giờ, ngày, tuần hoặc tháng.

 ASP.NET Server Controls for Microsoft .NET

Janus web GridEX Control for .NET

Web GridEX Control hỗ trợ hiển thị dữ liệu phẳng, phân cấp và tự tham chiếu và cho phép bạn tạo giao diện người dùng web "Outlook like" hiệu quả trong khi giảm thời gian phát triển và bảo trì.

Các chức năng được cung cấp cho phép bạn hiển thị nội dung, chỉnh sửa, sắp xếp, nhóm, lọc, thao tác, tóm tắt và phân trang dữ liệu của bạn.  Web GridEX Control 
có một mô hình đối tượng mở rộng có thể được sử dụng ở phía máy khách và các trình soạn thảo tích hợp như Multicolumn Combo và Lịch Combo.

  Activex Controls

Janus GridEX 2000 and Janus ButtonBar 1.6


Janus GridEX 2000 là một Điều khiển lưới ActiveX 32 bit, được thiết kế để hiển thị và thao tác dữ liệu bằng giao diện người dùng dễ dàng và trực quan.

Chức năng phân nhóm tự động Janus GridEX 2000, cho phép người dùng kéo một tiêu đề cột và thả nó vào "Nhóm theo hộp" và điều khiển tự động trình bày dữ liệu được nhóm theo trường đã chọn.

Janus GridEX 2000 là một thành phần có thể chỉnh sửa hoàn toàn, có thể chỉnh sửa dữ liệu, móc trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, bằng cách sử dụng DAO 3.6 hoặc ADO 2.x. Chế độ không ràng buộc GridEX 2000 cho phép quản lý dữ liệu ở bất kỳ định dạng nào mà không phải hy sinh bất kỳ khả năng nhóm hoặc sắp xếp nào.

Janus ButtonBar 1.6 là một ActiveX Control giống hệt một phần quan trọng của giao diện Outlook bằng cách tổ chức các biểu tượng thành các tập hợp con logic bằng cách sử dụng phép ẩn dụ nhóm trượt.

CẤP PHÉP

 Janus GridEX Licensing

• Single Developer License: Yêu cầu một giấy phép phần mềm cho mỗi máy phát triển. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Site Wide License: Cho phép Nhà phát triển không giới hạn tại một địa chỉ vật lý duy nhất. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

★ Janus GridEX for .NET Licensing

Janus GridEX for .NET v4 - 1 Developer License: Yêu cầu một giấy phép Janus GridEx Control cho mỗi developer. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

• Janus GridEX for .NET v4 - 4 Team License:  Mua Janus GridEX .NET v4 - Giấy phép nhóm 4 nếu bạn cần mua giấy phép Janus GridEX cho một nhóm có tối đa 4 developers. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Janus GridEX for .NET v4 - 8 Team License: Đặt hàng Giấy phép nhóm Janus GridEX .NET v4 - 8 nếu bạn cần đặt mua giấy phép Janus GridEX cho một nhóm tối đa 8 developers. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Janus GridEX for .NET v4 Site Wide License: Cho phép developers không giới hạn sử dụng Janus Grid Control tại một địa chỉ vật lý duy nhất. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Janus GridEX for .NET Licensing Explanation: Khi bạn mua giấy phép Janus GridEX cho .NET Developer, bạn có thể sử dụng Janus GridEX cho .NET trên máy tính xách tay và trên máy tính để bàn của mình, miễn là Janus GridEX không được sử dụng đồng thời trên máy tính xách tay và máy tính để bàn. Nếu bạn cần sử dụng đồng thời Janus GridEX Control trên cả máy tính xách tay và máy tính để bàn của bạn, thì 2 Giấy phép Nhà phát triển Janus GridEX .NET là bắt buộc. Bạn có thể phân phối các ứng dụng bạn tạo với Janus Grid Control miễn phí, vì Janus GridEX cho .NET là Run-time Royalty Free.

Janus GridEX for .NET v4 Upgrades: Nếu trước đây bạn đã mua Janus GridEX cho .NET và bây giờ bạn cần mua Janus Grid cho .NET v4, bạn có thể được giảm giá khi mua Janus Grid. Giá nâng cấp Janus GridEX cho .NET v4 có sẵn cho khách hàng đã mua Janus GridEX cho .NET v3.x (tức là Janus GridEX cho .NET v3.5)

★ Janus Schedule and Timeline Controls for .NET Licensing

Janus Schedule and Timeline Controls for .NET v4 - 1 Developer License: Cần có một giấy phép phần mềm cho mỗi nhà phát triển. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Janus Schedule and Timeline Controls for .NET v4 - 4 Team License: Mua Janus Schedule và Timeline Controls.NET v4 - Giấy phép nhóm 4 nếu bạn cần mua giấy phép Janus Schedulevà Janus Timeline Control cho một nhóm có tối đa 4 developers. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền

Janus Schedule and Timeline Controls for .NET v4 - 8 Team License: Đặt hàng Janus Schedule và Điều khiển thời gian .NET v4 - 8 Giấy phép đội nếu bạn cần đặt mua giấy phép Janus Lịch và Janus Timeline cho một nhóm gồm 8 developers. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Janus Schedule and Timeline Controls v4 Site Wide License: Cho phép developers không giới hạn tại một địa chỉ vật lý duy nhất. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

• Janus Schedule and Janus Timeline Licensing Explanation: Khi bạn mua 1 Janus Schedule và Janus Timeline Controls cho giấy phép .NET Developer bạn có thể sử dụng Janus Schedule Janus và Timeline Controls có trong Janus Schedule and Timeline Controls for .NET trên máy tính để bàn của bạn, miễn là Janus Schedule và Timeline Controls không được sử dụng đồng thời trên máy tính xách tay và máy tính để bàn. Nếu bạn cần sử dụng đồng thời trên cả máy tính xách tay và máy tính để bàn của bạn thì giấy phép  .NET Developer được yêu cầu.

Janus Schedule and Timeline Controls for .NET v4 Upgrades: Nếu bạn đã mua Janus Schedule và Janus Timline Controls cho .NET trước đây và bây giờ bạn cần mua cho .NET v4, bạn có thể được giảm giá trên Janus Schedule và thứ tự TimelineControls của bạn. Janus Schedule và Timeline Controls cho .NET v4 Giá nâng cấp có sẵn cho khách hàng đã mua Janus Schedule và TimelineControls cho .NET v3.x (tức là Janus Schedule và Janus Timeline Controls gian cho .NET v3.5).

★ Janus Schedule and Timeline Controls for .NET Licensing

Janus Schedule and Timeline Controls for .NET v4 - 1 Developer License: Cần có một giấy phép phần mềm cho mỗi nhà phát triển. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

• Janus Schedule and Timeline Controls for .NET v4 - 4 Team License: Mua Janus Schedule và Janus Timeline Controls .NET v4 - Giấy phép nhóm 4 nếu bạn cần mua giấy phép Janus Schedule và Janus Timeline Control cho một nhóm có tối đa 4 developers. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Janus Schedule and Timeline Controls for .NET v4 - 8 Team License: Đặt hàng Janus Schedule và Janus Timeline Controls .NET v4 - 8 Giấy phép đội nếu bạn cần đặt mua giấy phép Janus Schedule và Janus Timeline cho một nhóm gồm 8 developers. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Janus Schedule and Timeline Controls v4 Site Wide License: Cho phép developers không giới hạn tại một địa chỉ vật lý duy nhất. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Janus Schedule and Janus Timeline Licensing Explanation: Khi bạn mua 1 Janus Schedule và Janus Timeline Controls cho giấy phép .NET Developer, bạn có thể sử dụng Janus Schedule và Janus Timeline Controls có trong Janus Schedule và Janus Timeline Controls cho .NET máy tính để bàn, miễn là Janus Schedule và Janus Timeline Controls không được sử dụng đồng thời trên máy tính xách tay và máy tính để bàn. Nếu bạn cần sử dụng Đồng thời  trên cả máy tính xách tay và máy tính để bàn của bạn, thì Giấy phép .NET Developer được yêu cầu. Bạn có thể phân phối miễn phí các ứng dụng bạn tạo với các Janus Schedule và Timeline Controls miễn phí, vì Janus Schedule và Timeline Controls cho .NET là thời gian được chạy miễn phí.

Janus Schedule and Timeline Controls for .NET v4 Upgrades: Nếu bạn đã mua Janus Schedule và Janus Timeline Controls cho .NET trước đây và bây giờ bạn cần mua Janus Schedule và Janus Timeline Controls cho .NET v4, bạn có thể có được giảm giá trên Janus Schedule và đơn hàng Timeline Controls của bạn. Janus Schedule và Janus Timeline Controls cho .NET v4 Giá nâng cấp có sẵn cho khách hàng đã mua Lịch Janus và TimelineControls cho .NET v3.x (tức là Janus Schedule và Janus Timeline Controls cho .NET v3.5).

★ Janus UI Controls for .NET Licensing

Janus UI Controls for .NET v4 - 1 Developer License: Cần có một giấy phép phần mềm cho mỗi nhà phát triển. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Janus UI Controls for .NET v4 - 4 Team License: Mua Janus UI Controls .NET v4 - 4 Team License nếu bạn cần mua giấy phép Janus UI Controls cho một nhóm gồm tối đa 4 developers. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

 Janus UI Controls for .NET v4 - 8 Team License: đặt hàng Janus UI Controls .NET v4 - 8 Team License nếu bạn cần mua giấy phép Janus UI Controls cho một nhóm tối đa 8 developers. Thời gian phân phối lại là  miễn phí bản quyền.

Janus UI Controls v4 Site Wide License: Cho phép Developer không giới hạn tại một địa chỉ vật lý duy nhất. Thời gian phân phối lại là miễn phí bản quyền.

Janus UI Controls Licensing Explanation: Khi bạn mua 1 Janus UI Controls cho .NET Developer, bạn có thể sử dụng Janus UI Controls có trong Janus UIControls cho .NET trên máy tính xách tay và trên máy tính để bàn của bạn, miễn là không được sử dụng trên máy tính xách tay và máy tính để bàn đồng thời. Nếu bạn cần sử dụng đồng thời các Janus UI Controls này trên cả máy tính xách tay và máy tính để bàn của bạn, thì cần phải có 2 Janus UIControls cho .NET Developer License. Bạn có thể phân phối miễn phí các ứng dụng bạn tạo với các Janus UI Controls này miễn phí, vì Janus UIControls Suite này là thời gian chạy miễn phí.

Janus UI Controls for .NET v4 Upgrades: Nếu trước đây bạn đã mua Janus UI Controls cho .NET và bây giờ bạn cần mua Janus UIControls cho .NET v4, bạn có thể được giảm giá cho đơn đặt hàng Janus UIControls của mình. Janus UI Controls cho .NET v4 Giá nâng cấp có sẵn cho khách hàng đã mua Janus UIControls cho .NET v3.x (tức là Janus UIControls Controls cho .NET v3.5).

★ Janus Web ASP.NET Server Controls Suite Licensing

• Yêu cầu một giấy phép phần mềm cho mỗi máy.

• Cho phép Nhà phát triển không giới hạn tại một địa chỉ vật lý duy nhất. Thời gian chạy bản quyền miễn phí.

★ Janus WinForms Controls Suite Licensing

• Janus WinForms Control Suite Licensing Explanation : Khi bạn mua 1 Janus WinForms Controls Suite Developer, bạn có thể sử dụng Janus Suite này trên máy tính xách tay và trên máy tính để bàn của mình, miễn là phần mềm này không được sử dụng đồng thời trên máy tính xách tay và máy tính để bàn. Nếu bạn cần sử dụng đồng thời trên cả máy tính xách tay và máy tính để bàn, thì cần có 2 Giấy phép Janus Winforms Controls Suite Developer .

Bạn không được chia sẻ các bộ phận cấu thành của Janus Suite này được cấp phép cho bạn với các Developer khác, bạn cũng không thể cho phép sử dụng và / hoặc cài đặt các thành phần của các Developer khác. Bạn có thể phân phối các ứng dụng bạn tạo với Janus WinForms Controls Suite miễn phí, vì Janus Suite này đang là thời gian chạy miễn phí. Mua Janus WinForms Controls Suite Site Wide để cấp phép cho số lượng Developer không giới hạn tại một địa chỉ vật lý. 4 Giấy phép Đội và 8 Đội đều có sẵn.

Janus Winforms Controls Suite v4 Upgrades: Nếu trước đây bạn đã mua Janus WinForms Controls Suite và bây giờ bạn cần mua Janus WinForms Controls Suite v4, bạn có thể được giảm giá khi đặt hàng Janus Suite. Janus Winforms Controls Suite v4 giá nâng cấp có sẵn cho khách hàng đã mua Janus Winforms Controls Suite v3.x (tức là Janus Winforms Controls Suite v3.5) hoặc Janus GridEx cho .NET v3.x (tức là Janus GridEx cho .NET v3.5) .

GIÁ BÁN THAM KHẢO

•  Tùy sản phẩm và số lượng, đối tượng khách hàng sẽ có giá bán và hình thức cấp phép khác nhau, do đó Quý khách vui lòng gửi email cho chúng tôi để nhận giá ưu đãi. Thời gian phản hồi chỉ trong ít phút. 

Lưu ý: Giá hiển thị trên website này và/hoặc website liên kết/ sở hữu bởi PACISOFT chỉ được dùng để tham khảo. Không dùng để mua hàng trực tiếp. 

MUA BẢN QUYỀN Ở ĐÂU?

PACISOFT có văn phòng tại Tp HCM, Hà Nội, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Quý khách hàng vui lòng liên lạc chuyên viên của PACISOFT hoặc qua email sales@pacisoft.com với thông tin đầy đủ và số lượng sản phẩm để có báo giá tốt nhất. Cam kết mức giá cạnh tranh và hỗ trợ tuyệt vời. Hotline (024) 3915 6886 hoặc (028) 36100 816.

Xem Lợi ích mua bản quyền: https://www.pacisoft.vn/pacisoft-news/loi-ich-vuot-troi-khi-mua-phan-mem/.

THỜI GIAN GIAO HÀNG

Với nhiều năm kinh nghiệm, hợp tác toàn cầu với hơn 1000 nhà sản xuất, hơn 80% đơn đặt hàng được đội ngũ mua hàng của PACISOFT sẽ tiến hành giao hàng trong vòng 24-72h sau khi khách hàng ký hợp đồng.

Xem thêm Top lý do chọn PACISOFT: https://www.pacisoft.vn/cap-phep-phan-mem/top-cac-ly-chon-pacisoft/.

LIÊN HỆ, TƯ VẤN MUA PHẦN MỀM BẢN QUYỀN

• (024) 3915 6886 |  (028) 3610 0816 • sales@pacisoft.comwww.PACISOFT.vn/lien-hewww.PACISOFT.com

tags: Studio Controls for COM, DBI Technologies, Solutions Schedule COM 64, Solutions Schedule for Silverlight, Studio Controls COM 64 

Sản phẩm đang cập nhật.