Bản quyền phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu | Database Software License | Nhà phân phối chính thức
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

Cở sở dữ liệu

Phần mềm cơ sở dữ liệu cho phép bạn quản lý, ghi lại và dễ dàng nhớ lại dữ liệu của bạn ở tất cả các loại - cho dù bạn đang ở gia đình, trong văn phòng, hoặc di chuyển.Các sản phẩm phổ biến như Free Form Database từ askSam cho phép bạn thực hiện tìm kiếm các cơ sở dữ liệu từ bất kỳ loại dữ liệu nào,bao gồm email, trong khi Pacisoft.com Labs cũng đã đánh giá các sản phẩm tốt nhất từ các nhà phát triển phần mềm hàng đầu như Alpha , Quản lý dữ liệu của bạn nhanh hơn và dễ dàng hơn.

CHỌN SẢN PHẨM BẠN CẦN

9 mặt hàng

trên trang

Set Descending Direction