Mua bán phần mềm InstallAware bản quyền
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

InstallAware

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM 

 

InstallAware Studio Admin là giải pháp cài đặt phần mềm hàng đầu cho Windows Installer cung cấp năng suất phát triển Windows Installer. 

Tính năng

IDE

• IDE  InstallAware hiện có thể truy cập các vị trí đăng ký và hệ thống tệp gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

Tools and Libraries

• Mẫu thiết lập Win64 được cập nhật giúp bạn xây dựng một trình cài đặt duy nhất nhắm mục tiêu các nền tảng X64, ARM64 và X86 từ một tệp thiết lập duy nhất.

• Công cụ Gói MSIX mới xây dựng các dự án InstallAware hiện tại dưới dạng các gói MSIX, tương tác hoặc từ dòng lệnh, cũng như tiếp tục hỗ trợ tạo gói APPX kế thừa.

• Cấp độ nén tương thích trích xuất 32 bit mạnh nhất đã được cập nhật với bộ phân tích nén heuristic mới, vượt trội hơn hẳn so với cấp nén tương thích trích xuất 32 bit trước đó.

• Công cụ xây dựng dòng lệnh hiện có thể xây dựng các tệp được tìm thấy tại các vị trí hệ thống tệp gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

• GóiAware đã được nâng cấp để nắm bắt các thay đổi hệ thống tệp gốc và đăng ký trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

• Trình hướng dẫn chính sách nhóm hiện cho phép gói các thiết lập của Engine gốc mà không có bất kỳ tải trọng MSI nào (ví dụ: khi biến trình biên dịch NO_MSI được đặt thành TRUE). 

Setup Engine

• Công cụ thiết lập mã gốc hiện có thể cài đặt các tệp và khóa đăng ký cho các vị trí hệ thống gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon) khi chế độ cài đặt 64 bit được đặt.

• Windows Installer Engine hiện có thể cài đặt các tệp và khóa đăng ký cho các vị trí hệ thống gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon) khi chế độ cài đặt 64 bit được đặt.

• Biến trình biên dịch được xác định trước mới # CLOAK_DIALOG_LOADER # cho phép chặn hộp thoại tiến trình được hiển thị khi tài nguyên thiết lập tạm thời được trích xuất và tài nguyên hộp thoại thiết lập đang được tải.

Updated Scripting Commands

• Lệnh Get OS hoặc SP Level hiện phát hiện Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018 (Redstone 5).

• Lệnh Get System Settings hiện phát hiện Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018 (Redstone 5).

• Lệnh Get System Settings hiện phát hiện Windows trên ARM (bộ xử lý ARM64 chạy ở chế độ mô phỏng x86).

• Để duy trì khả năng tương thích với mã cài đặt cũ, lệnh này không báo cáo các nền tảng ARM64 là hệ điều hành 64 bit, rất có thể sẽ bị nhầm với CPU AMD64 hoặc EM64T.

InstallAware Studio là giải pháp cài đặt phần mềm duy nhất cho Windows cung cấp cho bạn các tính năng và hỗ trợ công nghệ mới nhất, với những lợi thế của năng suất phát triển Windows Installer thực sự nhanh chóng.

Tính năng

IDE

• IDE InstallAware hiện có thể truy cập các vị trí đăng ký và hệ thống tệp gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

Tools and Libraries

• Mẫu Thiết lập Win64 được cập nhật giúp bạn xây dựng một trình cài đặt duy nhất nhắm mục tiêu các nền tảng X64, ARM64 và X86 từ một tệp thiết lập duy nhất.

• Công cụ Build MSIX Package mới xây dựng các dự án InstallAware hiện tại dưới dạng các gói MSIX, tương tác hoặc từ dòng lệnh, cũng như tiếp tục hỗ trợ tạo gói APPX kế thừa.

• Cấp độ nén tương thích trích xuất 32 bit mạnh nhất đã được cập nhật với bộ phân tích nén heuristic mới, vượt trội hơn hẳn so với cấp nén tương thích trích xuất 32 bit trước đó

• Công cụ xây dựng dòng lệnh hiện có thể xây dựng các tệp được tìm thấy tại các vị trí hệ thống tệp gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

• PackageAware gốc và đăng ký trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

• Trình hướng dẫn chính sách nhóm hiện cho phép gói các thiết lập của Engine gốc mà không có bất kỳ tải trọng MSI nào (ví dụ: khi biến trình biên dịch NO_MSI được đặt thành TRUE).

Plug-Ins

• Plug-In MS SQL Server đã được cập nhật để hỗ trợ các phiên bản máy chủ cho đến năm 2017.

• Plug-In My SQL đã được cập nhật để hỗ trợ các phiên bản máy chủ đến 8.x.

• Plug-In cơ sở dữ liệu Oracle đã được cập nhật để hỗ trợ các phiên bản máy chủ thông qua 18c.

• Thời gian chạy ứng dụng mới có sẵn cho Microsoft .NET Framework 4.7.2 ở cả hai loại 32 bit và 64 bit.

• Thời gian chạy ứng dụng mới có sẵn cho Microsoft Visual C ++ Runtime v.15.9 (cho Visual Studio 2017) ở cả hai phiên bản 32 bit và 64 bit (bao gồm cả phiên bản X64 và ARM64).

• Plug-in  File Bag đã được cập nhật thành công một cách im lặng khi chạy không tương tác (bên ngoài quy trình IDE của InstallAware, Visual Studio Add-In hoặc giao diện tự động hóa), đảm bảo cửa sổ xử lý sự cố của nó không bị đình trệ trong quá trình xây dựng không giám sát.

Updated Scripting Commands

• Lệnh Get OS hoặc SP Level hiện phát hiện Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018 (Redstone 5).

• Lệnh Get System Settings hiện phát hiện Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018 (Redstone 5).

• Lệnh Get System Settings hiện phát hiện Windows trên ARM (bộ xử lý ARM64 chạy ở chế độ mô phỏng x86). 

• Để duy trì khả năng tương thích với mã cài đặt cũ, lệnh này không báo cáo các nền tảng ARM64 là hệ điều hành 64 bit, rất có thể sẽ bị nhầm với CPU AMD64 hoặc EM64T.

InstallAware Developer là một giải pháp cài đặt phần mềm mạnh mẽ cho Windows Installer cho phép tập lệnh MSIcode để phát triển thiết lập nhanh chóng.

Tính năng

IDE

• IDE InstallAware hiện có thể truy cập các vị trí đăng ký và hệ thống tệp gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

Tools and Libraries

 • Mẫu Thiết lập Win64 được cập nhật giúp bạn xây dựng một trình cài đặt duy nhất nhắm mục tiêu các nền tảng X64, ARM64 và X86 từ một tệp thiết lập duy nhất.

• Build MSIX Package mới xây dựng các dự án InstallAware hiện tại dưới dạng các gói MSIX, tương tác hoặc từ dòng lệnh, cũng như tiếp tục hỗ trợ tạo gói APPX kế thừa.

• Cấp độ nén tương thích trích xuất 32 bit mạnh nhất đã được cập nhật với bộ phân tích nén heuristic mới, vượt trội hơn hẳn so với cấp nén tương thích trích xuất 32 bit trước đó.

• Công cụ xây dựng dòng lệnh hiện có thể xây dựng các tệp được tìm thấy tại các vị trí hệ thống tệp gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

• PackageAware đã được nâng cấp để nắm bắt các thay đổi hệ thống tệp gốc và đăng ký trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

• Trình hướng dẫn chính sách nhóm hiện cho phép gói các thiết lập của Engine gốc mà không có bất kỳ tải trọng MSI nào (ví dụ: khi biến trình biên dịch NO_MSI được đặt thành TRUE)

Plug-Ins

• Plug-In Microsoft SQL Server đã được cập nhật để hỗ trợ các phiên bản máy chủ cho đến năm 2017.

• Plug-In MySQL đã được cập nhật để hỗ trợ các phiên bản máy chủ đến 8.x.

• Plug-In cơ sở dữ liệu Oracle đã được cập nhật để hỗ trợ các phiên bản máy chủ thông qua 18c.

• Thời gian chạy ứng dụng mới có sẵn cho Microsoft .NET Framework 4.7.2 ở cả hai loại 32 bit và 64 bit.

• Thời gian chạy ứng dụng mới có sẵn cho Microsoft Visual C ++ Runtime v.15.9 (cho Visual Studio 2017) ở cả hai phiên bản 32 bit và 64 bit (bao gồm cả phiên bản X64 và ARM64).

• Plug-In File Bag đã được cập nhật thành công một cách im lặng khi chạy không tương tác (bên ngoài quy trình IDE của InstallAware, Bổ trợ Visual Studio hoặc giao diện tự động hóa), đảm bảo cửa sổ xử lý sự cố của nó không bị đình trệ trong quá trình xây dựng không giám sát.

Setup Engine

• Native Code Setup Engine hiện có thể cài đặt các tệp và khóa đăng ký cho các vị trí hệ thống gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon) khi chế độ cài đặt 64 bit được đặt.

• Windows Installer Engine có thể cài đặt các tệp và khóa đăng ký cho các vị trí hệ thống gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon) khi chế độ cài đặt 64 bit được đặt.Biến trình biên dịch được xác định trước mới. 

• #CLOAK_DIALOG_LOADER# cho phép chặn hộp thoại tiến trình được hiển thị khi tài nguyên thiết lập tạm thời được trích xuất và tài nguyên hộp thoại thiết lập đang được tải.

Updated Scripting Commands

• Lệnh Get OS hoặc SP Level hiện phát hiện Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018 (Redstone 5).

• Lệnh Get System Settings hiện phát hiện Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018 (Redstone 5).

• Lệnh Get System Settings hiện phát hiện Windows trên ARM (bộ xử lý ARM64 chạy ở chế độ mô phỏng x86).

• Để duy trì khả năng tương thích với mã cài đặt cũ, lệnh này không báo cáo các nền tảng ARM64 là hệ điều hành 64 bit, rất có thể sẽ bị nhầm với CPU AMD64 hoặc EM64T.

InstallAware Express xây dựng các cài đặt tinh vi trong thời gian kỷ lục mà không có bất kỳ kỹ năng lập trình hoặc kịch bản.

IDE

• IDE InstallAware hiện có thể truy cập các vị trí đăng ký và hệ thống tệp gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

Tools and Libraries

• Mẫu Thiết lập Win64 được cập nhật giúp bạn xây dựng một trình cài đặt duy nhất nhắm mục tiêu các nền tảng X64, ARM64 và X86 từ một tệp thiết lập duy nhất.

• Công cụ Thư viện và Công cụ mới xây dựng các dự án InstallAware hiện tại dưới dạng các gói MSIX, tương tác hoặc từ dòng lệnh, cũng như tiếp tục hỗ trợ tạo gói APPX kế thừa.

• Cấp độ nén tương thích trích xuất 32 bit mạnh nhất đã được cập nhật với bộ phân tích nén heuristic mới, vượt trội hơn hẳn so với cấp nén tương thích trích xuất 32 bit trước đó.

• Công cụ xây dựng dòng lệnh hiện có thể xây dựng các tệp được tìm thấy tại các vị trí hệ thống tệp gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon). 

• PackageAware đã được nâng cấp để nắm bắt các thay đổi hệ thống tệp gốc và đăng ký trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon).

• Trình hướng dẫn chính sách nhóm hiện cho phép gói các thiết lập của Engine gốc mà không có bất kỳ tải trọng MSI nào (ví dụ: khi biến trình biên dịch NO_MSI được đặt thành TRUE).

Plug-Ins

 • Plug-In MS SQL Server đã được cập nhật để hỗ trợ các phiên bản máy chủ cho đến năm 2017.

• Plug-In My SQL đã được cập nhật để hỗ trợ các phiên bản máy chủ đến 8.x.

• Plug-In cơ sở dữ liệu Oracle đã được cập nhật để hỗ trợ các phiên bản máy chủ thông qua 18c.

• Thời gian chạy ứng dụng mới có sẵn cho Microsoft .NET Framework 4.7.2 ở cả hai loại 32 bit và 64 bit.

• Thời gian chạy ứng dụng mới có sẵn cho Microsoft Visual C ++ Runtime v.15.9 (cho Visual Studio 2017) ở cả hai phiên bản 32 bit và 64 bit (bao gồm cả phiên bản X64 và ARM64).

• Plug-In File Bag đã được cập nhật thành công (bên ngoài quy trình IDE của InstallAware, Bổ trợ Visual Studio hoặc giao diện tự động hóa), đảm bảo cửa sổ xử lý sự cố của nó không bị đình trệ trong quá trình xây dựng không giám sát .

Setup Engine

• Công cụ thiết lập mã gốc hiện có thể cài đặt các tệp và khóa đăng ký cho các vị trí hệ thống gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon) khi chế độ cài đặt 64 bit được đặt.

• Windows Installer Engine hiện có thể cài đặt các tệp và khóa đăng ký cho các vị trí hệ thống gốc trên nền tảng ARM64 (PC di động chạy trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon) khi chế độ cài đặt 64 bit được đặt.

• Biến trình biên dịch được xác định trước mới #CLOAK_DIALOG_LOADER# cho phép chặn hộp thoại tiến trình được hiển thị khi tài nguyên thiết lập tạm thời được trích xuất và tài nguyên hộp thoại thiết lập đang được tải.

Updated Scripting Commands

 • Lệnh Get OS hoặc SP Level hiện phát hiện Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018 (Redstone 5).

• Lệnh Get System Settings hiện phát hiện Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018 (Redstone 5).Lệnh Get System Settings hiện phát hiện Windows trên ARM (bộ xử lý ARM64 chạy ở chế độ mô phỏng x86).

• Để duy trì khả năng tương thích với mã cài đặt cũ, lệnh này không báo cáo các nền tảng ARM64 là hệ điều hành 64 bit, rất có thể sẽ bị nhầm với CPU AMD64 hoặc EM64T.

CẤP PHÉP

Full License: Yêu cầu một giấy phép phần mềm cho mỗi người dùng, mỗi máy.

Floating License: Yêu cầu một giấy phép phần mềm cho mỗi người dùng. Giấy phép bao gồm nhiều máy, nhưng chỉ sử dụng không đồng thời.

1 Year Maintenance: Nâng cấp lớn miễn phí trong 12 tháng

2 Year Maintenance: Nâng cấp lớn miễn phí trong 24 tháng

Tất cả các khách hàng sở hữu InstallAware X2 hoặc mới hơn đều được hưởng:

Basic Support: các diễn đàn hỗ trợ ngang hàng.

Gold Support: Truy cập vào các chuyên gia hỗ trợ InstallAware.

Nếu bạn mua Gold Support mà không cần bảo trì, Gold Support sẽ hết hạn sau khi phiên bản chính mới được phát hành. Nếu bạn mua Gold Support với 1 Year Maintenance, Gold Support với 1 Year Maintenance sẽ hết hạn sau 1 năm. Nếu bạn mua Gold Support với 2 Year Maintenance, Gold Support với 2 Year Maintenance sẽ hết hạn sau 2 năm .

Để nâng cấp cạnh tranh, cần có giấy phép Wise hoặc Installshield license hợp lệ.

License Agreements

GIÁ BÁN THAM KHẢO

Tùy sản phẩm và số lượng, đối tượng khách hàng sẽ có giá bán và hình thức cấp phép khác nhau, do đó Quý khách vui lòng gửi email cho chúng tôi để nhận giá ưu đãi. Thời gian phản hồi chỉ trong ít phút. 

Lưu ý: Giá hiển thị trên website này và/hoặc website liên kết/ sở hữu bởi PACISOFT chỉ được dùng để tham khảo. Không dùng để mua hàng trực tiếp. 

MUA BẢN QUYỀN Ở ĐÂU?

PACISOFT có văn phòng tại Tp HCM, Hà Nội, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Quý khách hàng vui lòng liên lạc chuyên viên của PACISOFT hoặc qua email sales@pacisoft.com với thông tin đầy đủ và số lượng sản phẩm để có báo giá tốt nhất. Cam kết mức giá cạnh tranh và hỗ trợ tuyệt vời. Hotline (024) 3915 6886 hoặc (028) 36100 816.

Xem Lợi ích mua bản quyền: https://www.pacisoft.vn/pacisoft-news/loi-ich-vuot-troi-khi-mua-phan-mem/.

THỜI GIAN GIAO HÀNG

Với nhiều năm kinh nghiệm, hợp tác toàn cầu với hơn 1000 nhà sản xuất, hơn 80% đơn đặt hàng được đội ngũ mua hàng của PACISOFT sẽ tiến hành giao hàng trong vòng 24-72h sau khi khách hàng ký hợp đồng.

Xem thêm Top lý do chọn PACISOFT: https://www.pacisoft.vn/cap-phep-phan-mem/top-cac-ly-chon-pacisoft/.

LIÊN HỆ, TƯ VẤN MUA PHẦN MỀM BẢN QUYỀN • (024) 3915 6886 |  (028) 3610 0816• sales@pacisoft.com• www.PACISOFT.vn/lien-he  • www.PACISOFT.com

tags: Installshield, Installshield studio, Installshield studio admin, Installshield devloper, Installshield express

Sản phẩm đang cập nhật.