Phần mềm PTC 2D CAD | Các gói PTC Creo Schematics, PTC Creo Sketch, PTC Creo Layout
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

Creo 2D CAD

Các ứng dụng cho phép tạo miễn phí các thiết kế ý tưởng tới các công cụ tiêu chuẩn để tạo layout và sơ đồ phác họa – thậm chí là một hệ thống CAD 2D hoàn chỉnh cho các kĩ sư và nhà thiết kế.

PTC Creo Parametric The flagship application in the PTC Creo Suite, PTC Creo Parametric is the only software you need for 3D CAD.  With PTC Creo Parametric, you can seamlessly combine parametric and direct modeling; open non-native CAD data and collaborate with almost anyone thanks to Unite technology; and relax knowing all downstream deliverables will update automatically.  Combine this range of capabilities with ease-of use, and you have a product design accelerator. 

PTC Creo Sketch:  Sử dụng tính năng download miễn phí để chụp lại ý tưởng ban đầu
PTC Creo Layout:  Tận dụng dữ liệu 2D để tạo mô hình 3D – thể hiện chính xác nội dung thiết kế
PTC Creo Schematics:  Tạo thiết kế sơ đồ hệ thống dạng 2D
PTC Creo Elements/Direct Drafting:  Đáp ứng nhu cầu 2D của các kĩ sư và nhà thiết kế.

 

CHỌN SẢN PHẨM BẠN CẦN

4 mặt hàng

trên trang

Set Descending Direction