Các PTC Creo Apps
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

PTC Creo Apps

Các gói Add-on/ Extension trong PTC Creo cho phép các doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn bổ sung đáng giá.


PKG-3501-F Creo Direct
PKG-3502-F Creo Simulate
CPT-3334-L Creo Advanced Simulation Extension
PKG-3575-F Creo Layout
RSP-3097-F Creo Schematics
PKG-3588-F Creo Options Modeler Standard Application
PKG-3591-F Creo Options Modeler Enterprise Application
PKG-4325-L PTC Creo Java Object Toolkit Development Standalone
PKG-4326-L PTC Creo Java Object Toolkit Starter Pack

Exentension

PTN-3101-F Creo Tool Design Extension (TDO)
PTN-3101-UF Upgrade to Creo Tool Design Extension
CPT-3169-L Creo Expert Moldbase Extension (EMX)
PTN-3169-F Creo Expert Moldbase Extension
PTN-3169-UF Upgrade to Creo Expert Moldbase Extension
CPT-3207-L Creo Complete Mold Design Extension
CPT-3208-L Creo Progressive Die Extension (PDX)
CPT-3367-L PTC Creo Mold Analysis Extension
PTN-3135-F Creo Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension
PTN-3162-F Creo Production Machining Extension
PTN-3162-UF Upgrade to Creo Production Machining Extension
PTN-3163-F Creo Complete Machining Extension
PTN-3163-UF Upgrade to the Creo Complete Machining Extension
PTN-3166-UF Creo Production Machining Extension Upgrade to Creo Complete Machining Extension
PTN-3263-UF Upgrade to Creo Complete Machining Extension
PTN-3113-F Creo Computer Aided Verification Extension
PTN-3112-F Creo NC Sheetmetal Extension
   
PTN-3223-F Creo Simulation Extension
PTN-3224-F Creo Advanced Simulation Extension
PTN-3224-UF Upgrade to Creo Advanced Simulation Extension
PTN-3230-UF Upg: Mechanica Structure to Creo Advanced Simulation Extension
PTN-3231-UF Upg: Mechanica Thermal to Creo Advanced Simulation Extension
CPT-3051-L Creo Behavioral Modeling Extension (BMX)
PTN-3193-F Creo Mechanism Dynamics Extension (MDO)
PTN-3077-F Creo Fatigue Advisor Extension
CPT-3315-L Creo Spark Analysis Extension
CPT-3305-L Creo Tolerance Analysis Extension powered by CETOL Technology
PTN-3305-F Creo Tolerance Analysis Extension powered by CETOL Technology
PTN-3305-UF Upgrade Creo Tolerance Analysis Extension powered by CETOL Technology Locked to Floating
   
CPT-3232-L PTC Creo Collaboration Extension for CATIA V5
PTN-3232-F PTC Creo Collaboration Extension for CATIA V5
CPT-3085-L PTC Creo Collaboration Extension for CATIA V4
PTN-3085-F PTC Creo Collaboration Extension for CATIA V4
CPT-3234-L PTC Creo Collaboration Extension for NX
PTN-3234-F PTC Creo Collaboration Extension for NX
CPT-3360-L PTC Creo Collaboration Extension for SolidWorks
PTN-3360-FN PTC Creo Collaboration Extension for SolidWorks - 10 Pack
CPT-3303-L Creo Interface for JT
CPT-3304-L Creo Interface for JT Unattended Edition
CPT-3333-L Creo Legacy Data Migration Extension
PTN-3333-F Creo Legacy Data Migration Extension
CPT-3284-L Creo 3D Interface for IC Designs
CPT-3306-L Creo ECAD-MCAD Collaboration Extension
PTN-3306-F Creo ECAD-MCAD Collaboration Extension
PTN-3306-UF Upgrade to Creo ECAD-MCAD Collaboration Extension
ENG-191-L Creo Language Option - CHINESE
CPT-3359-L PTC Creo China 2D GB Standards Extension
PKG-3226-F Creo Distributed Batch Single Service License
PKG-3227-F Creo Distributed Batch Server Package
PTN-3119-L Creo Application Programming Toolkit
CPT-3365-L PTC Creo Java Object Toolkit Development Extension
CPT-3366-L PTC Creo Java Object Toolkit Runtime
PTN-3366-F PTC Creo Java Object Toolkit Runtime Concurrent
   
CC5-CV6500-F CADDS 5 Drafting Foundation
CC5-CV6501-F CADDS 5 Modeling Foundation
CC5-CV5900-F CADDS 5 UNIX to Windows Activation Module Existing Seat Migration
CC5-CV5901-F CADDS 5 Windows Activation Module for New Purchases
   
CC5-CV6502-F CADDS 5 Interactive Surfacing Option
CC5-CV6503-F CADDS 5 Concurrent Assembly Option
CC5-CV6528-F CADDS EPD.Connect Dualscreen Activation
CC5-CV3870-F CADDS 5 Sheet Metal Design Option
CC5-CV6504-F CADDS 5 Manufacturing Option
CC5-CV6530-F CADDS 5 Toolmaker Plus Package
CC5-CV6522-F CADDS 5 NC Builder - CVNC Productivity Tools
CC5-CV6529-F GPOST for CADDS 5
CC5-CV6507-F CADDS 5 Piping and Outfitting Design Option
CC5-CV6506-F CADDS 5 Structural Steel and Hull Design Option
CC5-CV6509-F CADDS 5 Electrical and Outfitting Design Option
CC5-CV6508-F CADDS 5 HVAC and Outfitting Design Option
CC5-CV6505-F CADDS 5 Harness and Cabling Option
CC5-CV1702-F CADDS 5 Standalone IGES
CC5-CV1704-F CADDS 5 IGES Assembly Support
CC5-CV1745-F CADDS 5 Interface Option
CC5-CV1740-F CADDS 5 STEP AP203/214 Translator
CC5-CV0525-F CADDS 5 ISSM Programming
CC5-CV0526-F CADDS 5 ISSM Runtime
CC5-CV0527-F CADDS 5 ISSM Access for CVMAC
CC5-CV0528-F CADDS 5 ISSM Access Runtime
CC5-CR0535-F CADDS 5 CV-DORS Development License
CC5-CR0536-F CADDS 5 CV-DORS Runtime License
CC5-CV6526-F CADDS 5 Shipbuilding and Design Option
CC5-CV1002-F CADDS 5 CVMAC Compiler
CC5-CV0540-F CADDS 5 CVact User Interface Toolkit
   
CEP-EPD0001-F EPD.Connect Client
CED-OP0010-F Optegra Vault Access
CED-OP0050-F Optegra Distributed Vault
CED-EPD0402-F Optegra Programming Runtime
CEP-EPD1405-F EPD.Visualizer
CEP-EPD1409-F EPD.Visualizer Advanced Rendering
CEP-EPD0401-F EPD Administrator/Toolkit
CED-OP5205-F Optegra Vault Interface for AutoCAD
CEP-EPD5200-F EPD Interface for CADDS 5
CEP-EPD5207-F EPD Interface for CATIA
PKG-3961-F Optegra Workgroup Manager

 

Liên hệ với chúng tôi để có giải pháp và báo giá