Phần mềm BarTender, được phân phối bởi PACISOFT cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam - là giải pháp chuyên thiết kế và in hàng đầu thế giới cho nhãn, mã vạch, thẻ và thẻ RFID  do SEAGULL SCIENTIFIC (Mỹ) phát triển. BarTender chạy độc lập hoặc tích hợp với bất kỳ chương trình nào khác, nó là giải pháp hoàn hảo cho hầu hết mọi ứng dụng in ấn hoặc đánh dấu theo yêu cầu, bao gồm: nhãn, in và dán, đánh dấu trực tiếp trên các bộ phận và bao bì, mã hóa thẻ thông minh, sản xuất ký hiệu.

Dưới đây là các tên và part mới của Bartender từ 2022. Vui lòng liên hệ chuyên viên KD PACISOFT để được chào giá.

Part Number

Part Description

Application Software and Printer Licenses

 

Starter Edition - maximum of 3 Printers 

 

BTS-1

BarTender Starter: Application License + 1 Printer (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTS-2

BarTender Starter: Application License + 2 Printer (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTS-3

BarTender Starter: Application License + 3 Printer (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTS-1-3YR

BarTender Starter: Application License + 1 Printer (includes 3 Years of Standard Maintenance & Support)

BTS-2-3YR

BarTender Starter: Application License + 2 Printer (includes 3 Years of Standard Maintenance & Support)

BTS-3-3YR

BarTender Starter: Application License + 3 Printer (includes 3 Years of Standard Maintenance & Support)

BTS-1-5YR

BarTender Starter: Application License + 1 Printer (includes 5 Years of Standard Maintenance & Support)

BTS-2-5YR

BarTender Starter: Application License + 2 Printer (includes 5 Years of Standard Maintenance & Support)

BTS-3-5YR

BarTender Starter: Application License + 3 Printer (includes 5 Years of Standard Maintenance & Support)

BTS-PRT

BarTender Starter - Printer License (requires Maintenance to Align with License Date, 3 Printer Maximum)

Professional Edition

 

BTP-1

BarTender Professional: Application License + 1 Printer (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-2

BarTender Professional: Application License + 2 Printers (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-3

BarTender Professional: Application License + 3 Printers (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-5

BarTender Professional: Application License + 5 Printers (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-10

BarTender Professional: Application License + 10 Printers (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-1-3YR

BarTender Professional: Application License + 1 Printer (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-2-3YR

BarTender Professional: Application License + 2 Printers (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-3-3YR

BarTender Professional: Application License + 3 Printers (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-5-3YR

BarTender Professional: Application License + 5 Printers (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-10-3YR

BarTender Professional: Application License + 10 Printers (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-1-5YR

BarTender Professional: Application License + 1 Printer (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-2-5YR

BarTender Professional: Application License + 2 Printers (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-3-5YR

BarTender Professional: Application License + 3 Printers (includes 5Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-5-5YR

BarTender Professional: Application License + 5 Printers (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-10-5YR

BarTender Professional: Application License + 10 Printers (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTP-PRT

BarTender Professional - Printer License (requires Maintenance to Align with Application License Date)

Automation Edition

 

BTA-2

BarTender Automation: Application License + 2 Printers (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-3

BarTender Automation: Application License + 3 Printers (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-5

BarTender Automation: Application License + 5 Printers (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-10

BarTender Automation: Application License + 10 Printers (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-20

BarTender Automation: Application License + 20 Printers (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-2-3YR

BarTender Automation: Application License + 2 Printers (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-3-3YR

BarTender Automation: Application License + 3 Printers (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-5-3YR

BarTender Automation: Application License + 5 Printers (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-10-3YR

BarTender Automation: Application License + 10 Printers (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-20-3YR

BarTender Automation: Application License + 20 Printers (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-2-5YR

BarTender Automation: Application License + 2 Printers (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-3-5YR

BarTender Automation: Application License + 3 Printers (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-5-5YR

BarTender Automation: Application License + 5 Printers (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-10-5YR

BarTender Automation: Application License + 10 Printers (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-20-5YR

BarTender Automation: Application License + 20 Printers (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTA-PRT

BarTender Automation - Printer License (requires Maintenance to Align with Application License Data)

Enterprise Edition

 

BTE-2

BarTender Enterprise: Application License + 2 Printers  (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-3

BarTender Enterprise: Application License + 3 Printers  (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-5

BarTender Enterprise: Application License + 5 Printers  (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-10

BarTender Enterprise: Application License + 10 Printers  (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-20

BarTender Enterprise: Application License + 20 Printers  (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-50

BarTender Enterprise: Application License + 50 Printers  (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-100

BarTender Enterprise: Application License + 100 Printers  (includes 1 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-2-3YR

BarTender Enterprise: Application License + 2 Printers  (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-3-3YR

BarTender Enterprise: Application License + 3 Printers  (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-5-3YR

BarTender Enterprise: Application License + 5 Printers  (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-10-3YR

BarTender Enterprise: Application License + 10 Printers  (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-20-3YR

BarTender Enterprise: Application License + 20 Printers  (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-50-3YR

BarTender Enterprise: Application License + 50 Printers  (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-100-3YR

BarTender Enterprise: Application License + 100 Printers  (includes 3 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-2-5YR

BarTender Enterprise: Application License + 2 Printers  (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-3-5YR

BarTender Enterprise: Application License + 3 Printers  (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-5-5YR

BarTender Enterprise: Application License + 5 Printers  (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-10-5YR

BarTender Enterprise: Application License + 10 Printers  (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-20-5YR

BarTender Enterprise: Application License + 20 Printers  (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-50-5YR

BarTender Enterprise: Application License + 50 Printers  (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-100-5YR

BarTender Enterprise: Application License + 100 Printers  (includes 5 Year of Standard Maintenance & Support)

BTE-PRT

BarTender Enterprise - Printer License (requires Maintenance to Align with Application License Date)

Maintenance and Support - Maintenance and Support is calculated at 20% of license value. Premium support is an additional 12% of license value.

 

Starter Edition - maximum of 3 Printers

 

BTS-APP-MNT

BarTender Starter - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTS-PRT-MNT

BarTender Starter - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTS-APP-MNT-1YR

BarTender Starter - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Year)

BTS-PRT-MNT-1YR

BarTender Starter - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Year)

BTS-APP-MNT-3YR

BarTender Starter - Application License - Standard Maintenance and Support (For 3 Years)

BTS-PRT-MNT-3YR

BarTender Starter - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer for 3 Years)

BTS-APP-MNT-5YR

BarTender Starter - Application License - Standard Maintenance and Support (For 5 Years)

BTS-PRT-MNT-5YR

BarTender Starter - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer for 5 Years)

BTS-APP-BPMNT

BarTender Starter - Application License - Backpay Expired Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTS-PRT-BPMNT

BarTender Starter - Printer License - Backpay Expired Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

Professional Edition

 

BTP-APP-MNT

BarTender Professional - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTP-PRT-MNT

BarTender Professional - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTP-APP-MNT-1YR

BarTender Professional - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Year)

BTP-PRT-MNT-1YR

BarTender Professional - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Year)

BTP-APP-MNT-3YR

BarTender Professional - Application License - Standard Maintenance and Support (For 3 Years)

BTP-PRT-MNT-3YR

BarTender Professional - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer for 3 Years)

BTP-APP-MNT-5YR

BarTender Professional - Application License - Standard Maintenance and Support (For 5 Years)

BTP-PRT-MNT-5YR

BarTender Professional - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer for 5 Years)

BTP-APP-BPMNT

BarTender Professional - Application License - Backpay Expired Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTP-PRT-BPMNT

BarTender Professional - Printer License - Backpay Expired Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

Automation Edition

 

BTA-APP-MNT

BarTender Automation - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTA-PRT-MNT

BarTender Automation - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTA-APP-MNT-1YR

BarTender Automation - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Year)

BTA-PRT-MNT-1YR

BarTender Automation - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Year)

BTA-APP-MNT-3YR

BarTender Automation - Application License - Standard Maintenance and Support (For 3 Years)

BTA-PRT-MNT-3YR

BarTender Automation - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer for 3 Years)

BTA-APP-MNT-5YR

BarTender Automation - Application License - Standard Maintenance and Support (For 5 Years)

BTA-PRT-MNT-5YR

BarTender Automation - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer for 5 Years)

BTA-APP-PSPT

BarTender Automation - Application License - Premium Maintenance & Support (Per Month)

BTA-PRT-PSPT

BarTender Automation - Printer License - Premium Maintenance & Support (Per Printer Per Month, Minimum 10 Printers)

BTA-APP-PSPT-1YR

BarTender Automation - Application License - Premium Maintenance & Support (Per Year)

BTA-PRT-PSPT-1YR

BarTender Automation - Printer License - Premium Maintenance & Support (Per Printer Per Year, Minimum 10 Printers)

BTA-APP-BPMNT

BarTender Automation - Application License - Backpay Expired Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTA-PRT-BPMNT

BarTender Automation - Printer License - Backpay Expired Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTA-APP-MNT-EXT-1YR

BarTender Automation - BarTender 2016 Support Extension beyond EOS (Per Year)

BTA-PRT-MNT-EXT-1YR

BarTender Automation - BarTender 2016 Support Extension beyond EOS (Per Printer Per Year)

Enterprise Edition

 

BTE-APP-MNT

BarTender Enterprise - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTE-PRT-MNT

BarTender Enterprise - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTE-APP-MNT-1YR

BarTender Enterprise - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Year)

BTE-PRT-MNT-1YR

BarTender Enterprise - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Year)

BTE-APP-MNT-3YR

BarTender Enterprise - Application License - Standard Maintenance and Support (For 3 Years)

BTE-PRT-MNT-3YR

BarTender Enterprise - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer for 3 Years)

BTE-APP-MNT-5YR

BarTender Enterprise - Application License - Standard Maintenance and Support (For 5 Years)

BTE-PRT-MNT-5YR

BarTender Enterprise - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer for 5 Years)

BTE-APP-PSPT

BarTender Enterprise - Application License - Premium Maintenance & Support (Per Month)

BTE-PRT-PSPT

BarTender Enterprise - Printer License - Premium Maintenance & Support (Per Printer Per Month, Minimum 5 Printers)

BTE-APP-PSPT-1YR

BarTender Enterprise - Application License - Premium Maintenance & Support (Per Year)

BTE-PRT-PSPT-1YR

BarTender Enterprise - Printer License - Premium Maintenance & Support (Per Printer Per Year, Minimum 5 Printers)

BTE-APP-BPMNT

BarTender Enterprise - Application License - Backpay Expired Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTE-PRT-BPMNT

BarTender Enterprise - Printer License - Backpay Expired Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTE-APP-MNT-EXT-1YR

BarTender Enterprise - BarTender 2016 Support Extension beyond EOS (Per Year)

BTE-PRT-MNT-EXT-1YR

BarTender Enterprise - BarTender 2016 Support Extension beyond EOS (Per Printer Per Year)

BTE-UA-APP-MNT-EXT-1YR

BarTender Enterprise - Upgrade from Automation - BarTender 2016 Support Extension beyond EOS (Per Year)

BTE-UA-PRT-MNT-EXT-1YR

BarTender Enterprise - Upgrade from Automation - BarTender 2016 Support Extension beyond EOS (Per Printer Per Year)

Upgrades

 

To Professional Edition

 

BTP-US-APP

BarTender Professional - Upgrade from Starter - Application License (requires Maintenance)

BTP-US-PRT

BarTender Professional - Upgrade from Starter - Printer License (requires Maintenance)

BTP-US-APP-MNT

BarTender Professional - Upgrade from Starter - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTP-US-PRT-MNT

BarTender Professional - Upgrade from Starter - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

To Automation Edition

 

BTA-US-APP

BarTender Automation - Upgrade from Starter - Application License (requires Maintenance)

BTA-US-PRT

BarTender Automation - Upgrade from Starter - Printer License (requires Maintenance)

BTA-US-APP-MNT

BarTender Automation- Upgrade from Starter - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTA-US-PRT-MNT

BarTender Automation - Upgrade from Starter - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTA-UP-APP

BarTender Automation - Upgrade from Professional - Application License (requires Maintenance)

BTA-UP-PRT

BarTender Automation - Upgrade from Professional - Printer License (requires Maintenance)

BTA-UP-APP-MNT

BarTender Automation - Upgrade from Professional - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTA-UP-PRT-MNT

BarTender Automation - Upgrade from Professional - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

To Enterprise Edition

 

BTE-US-APP

BarTender Enterprise - Upgrade from Starter - Application License (requires Maintenance)

BTE-US-PRT

BarTender Enterprise - Upgrade from Starter - Printer License (requires Maintenance)

BTE-US-APP-MNT

BarTender Enterprise- Upgrade from Starter - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTE-US-PRT-MNT

BarTender Enterprise - Upgrade from Starter - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTE-UP-APP

BarTender Enterprise - Upgrade from Professional - Application License (requires Maintenance)

BTE-UP-PRT

BarTender Enterprise - Upgrade from Professional - Printer License (requires Maintenance)

BTE-UP-APP-MNT

BarTender Enterprise - Upgrade from Professional - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTE-UP-PRT-MNT

BarTender Enterprise - Upgrade from Professional - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTE-UA-APP

BarTender Enterprise - Upgrade from Automation - Application License (requires Maintenance)

BTE-UA-PRT

BarTender Enterprise - Upgrade from Automation - Printer License (requires Maintenance)

BTE-UA-APP-MNT

BarTender Enterprise - Upgrade from Automation - Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTE-UA-PRT-MNT

BarTender Enterprise - Upgrade from Automation - Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTE-UA-APP-PSPT

BarTender Enterprise - Upgrade from Automation Application Premium MSA to Enterprise Application Premium MSA (Per Month)

BTE-UA-PRT-PSPT

BarTender Enterprise - Upgrade from Automation Printer Premium MSA to Enterprise Printer Premium MSA (Per Printer Per Month)

Version Updates - Promotional Pricing

 

BTP-UB-APP

BarTender Professional - Application License update (requires 1 or more years of Maintenance)

BTP-UB-PRT

BarTender Professional - Printer License update (requires 1 or more years of Maintenance)

BTA-UB-APP

BarTender Automation - Application License update (requires 1 or more years of Maintenance)

BTA-UB-PRT

BarTender Automation - Printer License update (requires 1 or more years of Maintenance)

BTE-UB-APP

BarTender Enterprise - Application License update (requires 1 or more years of Maintenance)

BTE-UB-PRT

BarTender Enterprise - Printer License update (requires 1 or more years of Maintenance)

Subscription Licenses and Upgrades

 

Professional Edition

 

BTP-2-SUB-1YR

BarTender Professional: Application License + 2 Printers Annual Subscription (Standard Maintenance & Support Included)

BTP-PRT-SUB

BarTender Professional - Add-on Printer Monthly Subscription (Standard Maintenance & Support Included, Align to Application Subscription)

BTP-PRT-SUB-1YR

BarTender Professional - Add-on Printer Annual Subscription (Standard Maintenance & Support Included, Align to Application Subscription)

Automation Edition

 

BTA-2-SUB-1YR

BarTender Automation: Application License + 2 Printers Annual Subscription (Standard Maintenance & Support Included)

BTA-10-SUB-1YR

BarTender Automation - Application + 10 Printers Annual Subscription (Includes Standard MSA)

BTA-PRT-SUB

BarTender Automation - Add-on Printer Monthly Subscription (Standard Maintenance & Support Included, Align to Application Subscription)

BTA-PRT-SUB-1YR

BarTender Automation - Add-on Printer Annual Subscription (Standard Maintenance & Support Included, Align to Application Subscription)

BTA-10-SUB-1YR-PSPT

BarTender Automation - Application + 10 Printers Annual Subscription (Includes Premium MSA)

BTA-APP-SUB-PSPT

BarTender Automation - Add-on Application Premium MSA Monthly Subscription (Align to Application Subscription) (>10 Printers)

BTA-PRT-SUB-PSPT

BarTender Automation - Add-on Printer Monthly Subscription (Premium Maintenance & Support Included, Align to Application Subscription)

BTA-PRT-SUB-1YR-PSPT

BarTender Automation - Add-on Printer Annual Subscription (Premium Maintenance & Support Included, Align to Application Subscription)

Enterprise Edition

 

BTE-2-SUB-1YR

BarTender Enterprise: Application License + 2 Printers Annual Subscription (Standard Maintenance & Support Included)

BTE-5-SUB-1YR

BarTender Enterprise - Application + 5 Printers Annual Subscription (Includes Standard MSA)

BTE-10-SUB-1YR

BarTender Enterprise - Application + 10 Printers Annual Subscription (Includes Standard MSA)

BTE-PRT-SUB

BarTender Enterprise - Add-on Printer Monthly Subscription (Standard Maintenance & Support Included, Align to Application Subscription)

BTE-PRT-SUB-1YR

BarTender Enterprise - Add-on Printer Annual Subscription (Standard Maintenance & Support Included, Align to Application Subscription)

BTE-5-SUB-1YR-PSPT

BarTender Enterprise: Application License + 5 Printers Annual Subscription (Premium Maintenance & Support Included)

BTE-10-SUB-1YR-PSPT

BarTender Enterprise: Application License + 10 Printers Annual Subscription (Premium Maintenance & Support Included)

BTE-APP-SUB-PSPT

BarTender Enterprise - Add-on Application Premium MSA Monthly Subscription (Align to Application Subscription) (>5 Printers)

BTE-PRT-SUB-PSPT

BarTender Enterprise - Add-on Printer Monthly Subscription (Premium Maintenance & Support Included, Align to Application Subscription)

BTE-PRT-SUB-1YR-PSPT

BarTender Enterprise - Add-on Printer Annual Subscription (Premium Maintenance & Support Included, Align to Application Subscription)

Subscription License Edition Upgrades

 

BTA-UP-APP-SUB

BarTender Automation - Upgrade Application Monthly Subscription from Professional (Includes Standard MSA) (Align to Application Subscription)

BTA-UP-PRT-SUB

BarTender Automation - Upgrade Printer Monthly Subscription from Professional (Includes Standard MSA) (Align to Application Subscription)

BTE-UA-APP-SUB

BarTender Enterprise - Upgrade Application Monthly Subscription from Automation (Includes Standard MSA) (Align to Application Subscription)

BTE-UA-PRT-SUB

BarTender Enterprise - Upgrade Printer Monthly Subscription from Automation (Includes Standard MSA) (Align to Application Subscription)

BTE-UA-APP-SUB-PSPT

BarTender Enterprise - Upgrade Application Monthly Subscription from Automation (Includes Premium MSA) (Align to Application Subscription)

BTE-UA-PRT-SUB-PSPT

BarTender Enterprise - Upgrade Printer Monthly Subscription from Automation (Includes Premium MSA) (Align to Application Subscription)

BTE-UP-APP-SUB

BarTender Enterprise - Upgrade Application Monthly Subscription from Professional (Includes Standard MSA) (Align to Application Subscription)

BTE-UP-PRT-SUB

BarTender Enterprise - Upgrade Printer Monthly Subscription from Professional (Includes Standard MSA) (Align to Application Subscription)

BarTender Enterprise Redundancy Options

 

Enterprise Edition

 

BTE-APP-RL

BarTender Enterprise – Redundant Application License (requires Printer Licenses and Maintenance)

BTE-PRT-RL

BarTender Enterprise – Redundant Printer License (requires Maintenance to Align with Application License Date)

BTE-APP-RL-MNT

BarTender Enterprise – Redundant Application License - Standard Maintenance and Support (Per Month)

BTE-PRT-RL-MNT

BarTender Enterprise – Redundant Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Month)

BTE-APP-RL-MNT-1YR

BarTender Enterprise – Redundant Application License - Standard Maintenance and Support (Per Year)

BTE-PRT-RL-MNT-1YR

BarTender Enterprise – Redundant Printer License - Standard Maintenance and Support (Per Printer Per Year)

BTE-APP-RL-PSPT

BarTender Enterprise – Redundant Application License - Premium 24/7 Support (Per Month)

BTE-PRT-RL-PSPT

BarTender Enterprise – Redundant Printer License - Premium 24/7 Support (Per Printer Per Month)

BTE-APP-RL-PSPT-1YR

BarTender Enterprise – Redundant Application License - Premium 24/7 Support (Per Year)

BTE-PRT-RL-PSPT-1YR

BarTender Enterprise – Redundant Printer License - Premium 24/7 Support (Per Printer Per Year)

Professional Services (Maximum Discount 10%)

 

PS-QUICKSTART

Professional Services Quick Start

PS-CONSULTING

Professional Services (hourly consulting)

PS-TEMPLATE-DESIGN

Professional Services Template Design (hourly consulting)

PS-ASSESSMENT

Professional Services evaluation and assessment of current environment - 2 Hours (90 day expire)

PS-INTEGRATION1

Professional Services System Integration with file drop - 20 Hours (SOW Required)

PS-INTEGRATION2

Professional Services System Integration with REST API - 30 Hours (SOW Required)