Mua Resurf bản quyền | Đại lý & nhà phân phối Resurf | Mua bán phần mềm Resurf bản quyền tại Việt Nam - PACISOFT Vietnam
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

Resurf

Giới thiệu Resurf

Chúng tôi tập trung kinh doanh cốt lõi vào nghiên cứu và phát triển phần mềm để thiết kế và mô hình hóa các bề mặt dạng tự do. Dựa trên nền tảng toán học của chúng tôi, để tận dụng lợi thế của các cuộc thi công nghệ lắp ráp bề mặt NURB của chúng tôi, chúng tôi tập trung vào các thị trường cần ứng dụng các công nghệ mô hình hóa NURBS, như Kỹ thuật đảo ngược, Thiết kế hình dạng kim loại, Mô hình 3D cho Giải trí, v.v. Các sản phẩm có sẵn của chúng tôi là Plug-in Rhinoceros® và các ứng dụng độc lập:

Sản phẩm của Resurf

RhinoResurf for Rhino, a reverse engineering tool that gives Rhino the ability to reconstruct NURBS surface(s) from mesh or point cloud with specified precision. RhinoResurf also provide features for free-form surface modeling from polygon lines(mesh).

MeshFlatten for Rhino, a tool for Rhino to unfold 3D mesh or surface to be 2D mesh.

Mesh_to_single_NURBS is a stand-alone application that converts an open mesh to a single NURBS surface. It can import .stl mesh file and export nurbs surface to .igs file.

Point_cloud_to_NURBS is a stand-alone application that fits a point cloud to NURBS surface. It can import point cloud file and export NURBS surface to .igs file.

OBJ_mesh_to_solid is a stand-alone application that helps user blend NURBS surfaces from OBJ polygon mesh. It can import .obj file and export NURBS surface to .igs file. When you have any polygon mesh created from CG software ( e.g Maya) and would like to blend high quality NURBS surfaces, this small software may help you. Different from Mesh_to_single_NURBS , the NURBS surfaces here do not fit to the OBJ mesh. The algorithm used in this software is based on the paper named Constructing_C1_Surfaces_of_Arbitrary_Topology_using_Biquadratic_and_Cicubic_ Splines written by Professor Jorg Peter.

Automatic_surface_from_mesh is a stand-alone application that includes the following features: 1. Automatic surface generation from closed mesh; 2. fit an open mesh to a single NURBS surface; 3. fit a point cloud to NURBS surface; 4. blend NURBS surfaces from OBJ polygon mesh. It can import point cloud/mesh file and export NURBS surface to .igs file.

MeshFlatten(stand-alone) is a stand-alone application that unfolds 3D mesh to 2D mesh. It can import .stl mesh file, export 2d mesh to .stl file and export 2D boundary line to .igs file.

Resurflib (both for windows 32-bit and 64-bit) is a toolkit for NURBS surface fitting from point cloud and mesh.

Chính sách cấp phép

Single license

Liên hệ MUA Resurf bản quyền

Quý khách hàng vui lòng liên lạc chuyên viên tại HCM, HN và các tỉnh khác hoặc qua email sales@pacisoft.com với thông tin đầy đủ và số lượng sản phẩm để có báo giá tốt nhất. Cam kết mức giá cạnh tranh và hỗ trợ tuyệt vời. Hotline (024) 3915 6886 hoặc (028) 36100 816.

Không có sản phẩm phù hợp với lựa chọn.