Mua bán phần mềm Outside Software bản quyền | Phân Phối ExpertChart, ExpertComponents Toolkit Total, ExpertPDF HtmlToPdf Converter
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

Outside Software

GIỚI THIỆU

About Outside Software

Outside Software Inc. là một công ty phần mềm Romanian được thành lập với mục đích cung cấp các dịch vụ CNTT chất lượng cao, đáng tin cậy. Đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng Web hoàn chỉnh, các giải pháp cơ sở dữ liệu có thể mở rộng hoàn toàn, các ứng dụng dựa trên Windows phức tạp, các thành phần và công cụ tuyệt vời nhất.

 

SẢN PHẨM

Dưới đây là top 10 BestSellers của hãng

1. ExpertPDF HtmlToPdf Converter

Chuyển đổi các trang HTML sang PDF một cách nhanh chóng.• ExpertPDF HtmlToPdf Converter là một thư viện .NET cung cấp khả năng chuyển đổi các trang HTML sang PDF một cách nhanh chóng. Nếu bạn cần báo cáo PDF, bạn không phải sử dụng trình tạo báo cáo phức tạp nữa. Chỉ cần tạo một trang ASP.NET đơn giản và xuất nó thành PDF với ExpertPDF HtmlToPdf Converter.

• Bạn có thể đặt lề trang PDF, thay đổi hướng trang (dọc, ngang), tùy chỉnh đầu trang và chân trang (thêm hình ảnh, thay đổi chiều cao, thay đổi phông chữ, màu sắc), thêm số trang, đặt mức nén và hơn thế nữa.

2. ExpertXLS Excel Library for .NET

Tạo bảng tính Excel một cách nhanh chóng mà không phụ thuộc vào Microsoft Office.• ExpertXLS Excel Library for.NET có thể được liên kết với bất kỳ loại dự án .NET nào, các trang web ASP.NET hoặc các ứng dụng Windows Forms và WPF, để cho phép ứng dụng của bạn tạo tài liệu Excel mới từ đầu hoặc chỉnh sửa các tài liệu Excel hiện có. Thư viện ExpertXLS Excel for .Net cung cấp hỗ trợ cho cả định dạng .xls và .xlsx.

• ExpertXLS Excel Library for.NET là một hội đồng quản lý .NET và không phụ thuộc vào Microsoft Office Excel. Thư viện cũng có thể được sử dụng từ các ứng dụng ASP.NET chạy trong môi trường hạn chế hơn như máy chủ nơi mức độ tin cậy cho ứng dụng ASP.NET bị giới hạn ở Medium Trust bởi người quản trị máy chủ.

3. ExpertComponents Toolkit Total

Thêm biểu đồ, tạo bảng tính PDF và Excel vào các ứng dụng của bạn.

ExpertPDF HTMLToPDF Converter Library for .NETCan be used as general purpose component for converting web pages and HTML code to PDF documents or it can be used to easily create PDF reports directly from ASP.NET pages to benefit from the great power of standard ASP.NET databound server controls.

• ExpertComponents Toolkit Total bao gồm ExpertXLS Excel Library, ExpertChart Chart, Pdf Creator, HtmlToPdf, PdfToText, Pdf Serger, Pdf Splitter, Pdf Viewer, Rtf To PDf, Pdf Security và Img Extractor. ExpertPDF SplitPDF cho phép bạn trích xuất một loạt các trang từ tài liệu PDF. Bạn cũng có thể chia tài liệu PDF thành một số đoạn, mỗi đoạn chứa một số trang được chỉ định. ExpertPDF MergePDF cho phép bạn dễ dàng kết hợp các tài liệu và hình ảnh hiện có của mình thành một tệp PDF. ExpertPDF HtmlToPdf Converter cung cấp khả năng chuyển đổi các trang HTML sang PDF một cách nhanh chóng.

• ExpertChart là một điều khiển biểu đồ ASP.NET bao gồm hơn 25 loại biểu đồ. ExpertXLS Excel Library For .NET có thể cho phép ứng dụng của bạn tạo tài liệu Excel mới từ đầu hoặc chỉnh sửa các tài liệu Excel hiện có. Thư viện ExpertXLS Excel cho .Net cung cấp hỗ trợ cả định dạng Excel 97-2003 (.xls) và cho định dạng Excel 2007 (.xlsx).

4. ExpertPDF Toolkit

Hợp nhất các tệp PDF, HTML, hình ảnh, văn bản thành một tệp PDF mới, trích xuất các trang và tách các tệp PDF và chuyển đổi các trang HTML thành PDF một cách nhanh chóng.

About ExpertPDF Toolkit

• ExpertPDF Toolkit bao gồm Pdf Creator, HtmlToPdf, PdfToText, MergePdf, SplitPdf, Pdf Viewer, RtfToPdf, Pdf Security, Pdf Extractor và Pdf To Image Converter. SplitPdf cho phép bạn trích xuất một loạt các trang từ tài liệu Pdf. MergePdf cho phép bạn dễ dàng kết hợp các tài liệu và hình ảnh hiện tại của bạn vào một tệp Pdf duy nhất. HtmlToPdf Converter là một thư viện .NET cung cấp khả năng chuyển đổi các trang Html sang Pdf một cách nhanh chóng. Pdf Creator giúp bạn thêm tạo Pdf, chuyển đổi Html sang Pdf và chuyển đổi Rtf sang Pdf vào các ứng dụng của bạn.

• Pdf Images Extractor cho phép trích xuất hình ảnh từ các tài liệu Pdf một cách dễ dàng. Pdf Security giúp bảo mật các tài liệu Pdf của mình. Pdf To Image Converter giúp xuất các trang Pdf sang bất kỳ loại hình ảnh nào. Trình xem Pdf cho phép thêm khả năng xem Pdf vào các ứng dụng Windows Forms và ASP.NET. PdfToText cho phép trích xuất văn bản từ các tài liệu Pdf của bạn. RtfToPdf giúp chuyển đổi từ các tệp Rtf sang Pdf.

5. ExpertPDF Pdf Creator

Thêm, tạo PDF, chuyển đổi HTML sang PDF và chuyển đổi RTF sang PDF vào các ứng dụng của bạn.

About ExpertPDF Pdf Creator

• ExpertPDF Pdf Creator SDK là một thư viện .NET có thể được sử dụng để mã hóa PDF và chữ ký số, dấu trang và hơn thế nữa. Bạn có thể thêm các yếu tố văn bản và hình ảnh vào tài liệu và mẫu PDF, kết xuất nhiều hình ảnh (TIFF) thành PDF và thêm các yếu tố đồ họa như đường thẳng, hình chữ nhật, hình elip, hình tròn và đường cong Bezier. ExpertPDF Pdf Creator SDK cũng cho phép bạn đặt quyền tài liệu PDF (in, chỉnh sửa, sao chép), đặt mật khẩu người dùng và chủ sở hữu và thêm chữ ký điện tử.

6. ExpertPDF Pdf Images Extractor

Trích xuất hình ảnh từ các tài liệu PDF một cách dễ dàng. • ExpertPDF PDF Extractor có thể được sử dụng trong bất kỳ loại ứng dụng .NET nào để trích xuất hình ảnh từ tài liệu PDF. Việc tích hợp với các ứng dụng .NET hiện tại cực kỳ dễ dàng và không cần cài đặt để chạy trình trích xuất.

• ExpertPDF PDF Extractor chứa một hội đồng cho .NET và sẵn sàng sử dụng ứng dụng bảng điều khiển mẫu. Mã nguồn C # đầy đủ cho ứng dụng mẫu có sẵn trong thư mục mẫu. ExpertPDF PDF Extractor tạo ra các đối tượng .NET Bitmap trong quá trình chuyển đổi mà bạn có thể lưu trong các tệp hình ảnh hoặc sử dụng để xử lý thêm. Bạn cũng có thể chỉ định định dạng hình ảnh được trích xuất (bmp, png, jpeg, v.v.).

7. ExpertChart

Thêm các biểu đồ phức tạp vào các dự án ASP.NET một cách nhanh chóng•  ExpertChart là một điều khiển biểu đồ ASP.NET, được xây dựng với mã C # được quản lý 100%. Nó bao gồm hơn 25 loại biểu đồ bao gồm: thanh 2D và 3D, đường cong 2D và 3D, bề mặt đường cong 2D và 3D, hình trụ 3D, bánh rán 2D và 3D, thanh ngang 2D và 3D, đường 2D và 3D, bánh 2D và 3D, radar và hơn thế nữa.

• Các tính năng khác bao gồm: hỗ trợ toàn thời gian thiết kế, chú giải công cụ, nhãn tên trục, đường lưới hiển thị, tính năng chú thích và nhấp vào biểu đồ xử lý sự kiện. ExpertChart tương thích với .NET Framework 2.0 và 3.5 và hỗ trợ nguồn dữ liệu ASP.NET 2.0.

8. ExpertPDF MergePDF

 Hợp nhất các tệp PDF, HTML, hình ảnh và văn bản thành một tệp PDF mới.

About ExpertPDF MergePDF

 ExpertPDF MergePDF cho phép bạn dễ dàng kết hợp các tài liệu và hình ảnh hiện có của mình thành một tệp PDF. Nó cho phép bạn chỉ định các phần tử hợp nhất theo bất kỳ thứ tự nào với một cú pháp đơn giản. ExpertPDF MergePDF hoạt động trong các ứng dụng Windows Forms hoặc ASP.NET. Bạn có thể hợp nhất các tài liệu PDF, hình ảnh (ở bất kỳ định dạng nào), tệp văn bản và HTML. Đi kèm với một tiện ích dòng lệnh và một thư viện .NET.

9. ExpertPDF PDF Viewer

Thêm khả năng xem PDF vào các ứng dụng Windows Forms và ASP.NET• ExpertPDF PDF Viewer là một thành phần dễ sử dụng cho phép bạn thêm khả năng thao tác và hiển thị PDF vào phần mềm của mình. Với ExpertPDF PDF Viewer, bạn có thể xem các tệp PDF trong các ứng dụng Windows Forms và ASP.NET, điều hướng tài liệu (phóng to, chuyển đến trang, v.v.), in và hơn thế nữa. Adobe Acrobat Reader là bắt buộc phải có.

10. ExpertPDF PdfToText

 Trích xuất văn bản từ các tài liệu PDF 

About ExpertPDF PdfToText

 • ExpertPDF PdfToText là một trình chuyển đổi và trích xuất .NET có thể được sử dụng trong bất kỳ loại ứng dụng .NET nào để trích xuất văn bản từ tài liệu PDF. Tích hợp với các ứng dụng .NET hiện tại cực kỳ dễ dàng và không cần cài đặt để chạy trình chuyển đổi.

• ExpertPDF PdfToText cho phép bạn trích xuất văn bản từ luồng PDF hoặc tệp PDF, trích xuất văn bản giữ nguyên bố cục PDF gốc, chỉ định phạm vi trang cần trích xuất, lưu văn bản trích xuất ở định dạng HTML và thêm thẻ meta mô tả, trích xuất văn bản từ tài liệu PDF được bảo vệ bằng password và nhiều hơn nữa. 

Ngoài các sản phẩm trên, Outside Software còn có các sản phẩm khác như ExpertPDF Pdf Security, ExpertPDF SplitPDF, ExpertPDF RTF To PDF, ExpertPDF Pdf To Image Converter.
 

CẤP PHÉP

• Giấy phép nhà phát triển - Cần có một giấy phép phần mềm cho mỗi nhà phát triển cho mỗi ứng dụng.

• Giấy phép công ty - Cần có một giấy phép phần mềm cho mỗi vị trí thực tế. Thời gian chạy bản quyền là miễn phí.

License Agreements

GIÁ BÁN THAM KHẢO

Tùy sản phẩm và số lượng, đối tượng khách hàng sẽ có giá bán và hình thức cấp phép khác nhau, do đó Quý khách vui lòng gửi email cho chúng tôi để nhận giá ưu đãi. Thời gian phản hồi chỉ trong ít phút. Lưu ý: Giá hiển thị trên website này và/hoặc website liên kết/ sở hữu bởi PACISOFT chỉ được dùng để tham khảo. Không dùng để mua hàng trực tiếp.

MUA BẢN QUYỀN Ở ĐÂU?

PACISOFT có văn phòng tại Tp HCM, Hà Nội, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Quý khách hàng vui lòng liên lạc chuyên viên của PACISOFT hoặc qua email sales@pacisoft.com với thông tin đầy đủ và số lượng sản phẩm để có báo giá tốt nhất. Cam kết mức giá cạnh tranh và hỗ trợ tuyệt vời. Hotline (024) 3915 6886 hoặc (028) 36100 816.

Xem Lợi ích mua bản quyền: https://www.pacisoft.vn/pacisoft-news/loi-ich-vuot-troi-khi-mua-phan-mem/.

THỜI GIAN GIAO HÀNG

Với nhiều năm kinh nghiệm, hợp tác toàn cầu với hơn 1000 nhà sản xuất, hơn 80% đơn đặt hàng được đội ngũ mua hàng của PACISOFT sẽ tiến hành giao hàng trong vòng 24-72h sau khi khách hàng ký hợp đồng.Xem thêm Top lý do chọn PACISOFT: https://www.pacisoft.vn/cap-phep-phan-mem/top-cac-ly-chon-pacisoft/.

LIÊN HỆ, TƯ VẤN MUA PHẦN MỀM BẢN QUYỀN 

• (024) 3915 6886 | (028) 3610 0816 • sales@pacisoft.com • www.PACISOFT.vn/lien-he • www.PACISOFT.com

tags: Outside Software, ban quyen, tu van, mua, ban, bao gia, tinh nang, ExpertChart, ExpertComponents Toolkit Total, ExpertPDF HtmlToPdf Converter, ExpertPDF MergePDF, ExpertPDF Pdf Creator, ExpertPDF Pdf Images Extractor, so sánh

Sản phẩm đang cập nhật.