Hướng dẫn bằng video : Click vào đây 

Hướng dẫn bằng bài viết : 

- Sau khi tải về từ trang chủ Bitdefender, nhấp đôi vào file cài đặt 

- Bitdefender sẽ kiểm tra hệ thống của bạn để xác nhận việc cài đặt. 

- Nếu hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để cài đặt Bitdefender, bạn sẽ được thông báo trong những thứ cần cải tiến trước khi bạn có thể tiến hành cài đặt.

- Nếu một chương trình chống virus không tương thích hoặc một phiên bản cũ của Bitdefender được phát hiện, bạn sẽ được nhắc nhở để loại bỏ nó khỏi hệ thống của bạn.Xin vui lòng làm theo các hướng dẫn để loại bỏ các phần mềm từ hệ thống của bạn, do đó tránh các vấn đề xảy ra sau này. 

* Lưu ý
Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính của bạn để hoàn thành việc loại bỏ các chương trình chống virus được phát hiện. 

- Thực hiện theo các bước hướng dẫn cài đặt để cài đặt BitDefender Total Security 2012. Các phiên bản BitDefender Antivirus Plus 2012 và BitDefender Internet Security 2012 tương tự.

* Bước 1 : Welcome

Đọc License Agreement và chọn Agree & Continue

Lưu ý

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, đóng cửa sổ. Quá trình cài đặt sẽ bị ngừng lại và bạn sẽ thoát khỏi cài đặt.

* Bước 2 : Đăng ký bản quyền -Register your product

Để hoàn thành việc đăng ký sản phẩm của bạn, bạn cần phải nhập key bản quyền và tạo một tài khoản MyBitdefender
Cần kết nối Internet. 

Tiến hành theo tình hình của bạn:
 
 • I purchased the product 

  Trong trường hợp này, đăng ký sản phẩm bằng cách làm theo các bước sau: 

  1. Chọn I purchased the product and I want to register now

  2. Loại giấy phép  tương ứng. 

     Lưu ý
   Bạn có thể tìm thấy mã bản quyền của bạn: 

   • trên nhãn đĩa CD / DVD. 

   • trên thẻ đăng ký sản phẩm. 

   • mua hàng trực tuyến e-mail. 

  3. Nhập địa chỉ e-mail của bạn 

     Quan trọng
   Một địa chỉ e-mail hợp lệ là cần thiết. Một thông báo xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn cung cấp. 

  4. Nhấp vào  Register Now.

 • I want to evaluate Bitdefender 
   
  Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các sản phẩm cho một khoảng thời gian 30 ngày. Để bắt đầu thời gian dùng thử, chọn I want to evaluate this product

  Để sử dụng các tính năng trực tuyến của sản phẩm, bạn cần tạo một tài khoản MyBitdefender. Để tạo một tài khoản, nhập địa chỉ e-mail của bạn khung tương ứng. Một thông báo xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn cung cấp. Nếu bạn đã có tài khoản, nhập địa chỉ e-mail liên kết với nó để đăng ký sản phẩm vào tài khoản đó. 

Các thiết lập - Custom settings

Installation Path - Đường dẫn mặc định là :  C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender 2012. Nếu bạn muốn thay đổi để lưu vào ổ đĩa khác, hãy click Change và chọn đường dẫn thích hợp.
Configure Proxy Settings : 
Bitdefender  2012 yêu cầu truy cập Internet để đăng ký sản phẩm, tải về bản cập nhật bảo mật và các sản phẩm, thành phần  trong đám mây được phát hiện... Nếu bạn sử dụng kết nối proxy thay vì một kết nối Internet trực tiếp, bạn phải chọn tùy chọn này và cấu hình các thiết lập proxy. 

* Enable P2P Update 

* Bước 3 - Tiến trình cài đặt

Chờ cho quá trình cài đặt để hoàn thành. Thông tin chi tiết về tiến độ được hiển thị. 

Các thành phần  quan trọng trên hệ thống của bạn được quét virus, các phiên bản mới nhất của các tập tin ứng dụng được tải về và cài đặt, và các dịch vụ của Bitdefender được bắt đầu.Bước này có thể mất một vài phút. 

* Bước 4 - Kết thúc

Một bản tóm tắt của tiến trình cài đặt được hiển thị. Nếu bất kỳ phần mềm độc hại hoạt động đã được phát hiện và loại bỏ trong khi cài đặt,  hệ thống có thể được yêu cầu khởi động lại.

Nhấp vào Finish . 

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows XP, "hướng dẫn cài đặt " sẽ phát hiện bất cứ mạng nào mà bạn được kết nối và sẽ yêu cầu bạn phân loại chúng như Home/Office or Public. 

Phiên bản này chưa tương thích windows 8 ,chỉ áp dụng cho windows 7 các phiên bản win 7 pro, ultimate,home premium, win xp đáp ứng đủ điều kiện cài đặt

Copyright © 2011 Pacisoft.com - Nhà phân phối phần mềm bản quyền, giải pháp bảo mật cho cá nhân và doanh nghiệp