I. Link tải bản cài đặt Online : http://www.bitdefender.com/Downloads/ (khoảng 1MB)

II. Link tải về trực tiếp phần mềm diệt virus Bitdefender 2012 bao gồm : BitDefender Antivirus Plus 2012 ;  Bitdefender internet security 2012 và Bitdefender Total Security 2012.
Đầu tiên, hãy xác định hệ điều hành của bạn là 32-bit hay 64-bit (Vào My computer -> Nhấn chuột phải -> Chọn Properties)

Dung lượng khoảng từ 200MB

A.  BitDefender Antivirus Plus Offline Installer

Bitdefender Antivirus Plus 2012 cung cấp công cụ chống virus, lừa đảo, phần mềm gián điệp

Download Bitdefender Antivirus Plus 2012 (dành cho hệ điều hành Windows 32-bit version)

Download Bitdefender Antivirus Plus 2012  (dành cho hệ điều hành Windows 64-bit version)

B.  Bitdefender internet security 2012 Offline Installer

Bitdefender Internet Security 2012 provides more complete protection compare that Bitdefender antivirus plus.

Download Bitdefender Internet Security 2012 (dành cho hệ điều hành Windows 32-bit version)

Download Bitdefender Internet Security 2012 (dành cho hệ điều hành Windows 64-bit version)

C. Bitdefender Total Security 2012 Offline Installer

Bitdefender Total Security 2012  provide most completes protection compares with the both Bitdefender 2012 software above.

Download Bitdefender Bitdefender Total Security 2012 (dành cho hệ điều hành Windows 32-bit version)

Download Bitdefender Bitdefender Total Security 2012 (dành cho hệ điều hành Windows 64-bit version)

Xem hướng dẫn cài đặt sau khi tải về tại đây