Hướng dẫn sử dụng Bitdefender 2012 : http://download.bitdefender.com/windows/desktop/av_plus/2012/en-us/bitdefender_av_2012_userguide_en.pdf

Bitdefender AV 2012 : http://download.bitdefender.com/resources/media/materials/2012/en/av/datasheet.pdf

Bitdefender IS 2012 : http://download.bitdefender.com/resources/media/materials/2012/en/is/datasheet.pdf

Video hướng dẫn nâng cấp : http://www.bitdefender.com/support/How-Do-I-Upgrade-from-BitDefender-2008-2009-2010-to-BitDefender-2011-760.html

Hướng dẫn cài đặt , đăng ký bản quyền : http://www.bitdefender.com/support/How-Do-I-Install-Register-&-Configure-BitDefender-2011-675.html

Làm thế nào để gỡ bỏ phiên bản cũ : http://www.bitdefender.com/support/How-do-I-remove-a-previous-BitDefender-version-761.html

Nếu bạn đang sử dụng BitDefender 2009, 2010 hoặc 2011 bạn có thể nâng cấp miễn phí, phiên bản 2012 bằng cách cách sau: 

1. Cài đặt bản 2012 trực tiếp trên các phiên bản cũ hơn với trình cài đặt được cung cấp.Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ nhận được một thông báo thông báo cho bạn rằng một phiên bản trước đó đã được phát hiện. Nhấn Yes để gỡ bỏ cài đặt, khởi động lại máy tính, sau đó tiến hành cài đặt.
Nếu phiên bản cũ đã được đăng ký bản quyền, BitDefender 2012 sẽ "ghi nhớ" key bản quyền tương ứng.

 Cách này có nghĩa là : Máy bạn đã có 1 bản Bitdefender cũ, bạn dùng bản mới cài đè lên.

2. Loại bỏ các phiên bản cũ hơn, khởi động lại máy tính của bạn  cài đặt phiên bản mới. Những thiết lập/cài đặt của version trước đó sẽ không được lưu (bị gỡ bỏ để sắp xếp tiến hành cài bản mới) Bạn có thể sử dụng phương pháp này để nâng cấp chỉ khi lựa chọn đầu tiên không thành.
Để thuận lợi gỡ bỏ cài đặt BitDefender, xin vui lòng sử dụng công cụ có sẵn tại: www.bitdefender.com/uninstall

3. Sau khi cài đặt bản 2012 , để tiến hành kích hoạt Key của phiên bản cũ (ví dụ 2011) . Vui lòng theo hướng dẫn sau :

Mở Mycomputer -> Chọn Windows -> Chọn System32 -> Chọn Drivers -> Chọn Etc -> Chọn file "host" -> Mở bằng Note Pad (nhấn chuột phải và file host và chọn Open With -> chọn Notepad) -> Thêm vào 2 dòng cuối thông số sau :

read only = off  (có khoảng trắng giữa các chữ)
http://www.bitdefender.com

Tiến hành Lưu lại (File -. Save)


4. Đăng ký bản quyền 

When does my Bitdefender protection expire?

* Tiến hành

  1. 1.Mở giao diện Bitdefender ( nhấp đôi vào biểu tượng B ở khay hệ thống )
  2. 2.Click vào License Info link dưới bottom của giao diện    
  3. 3.Ở cửa sổ Register your product bạn có thể thấy số ngày của bản quyền , hoặc chưa kích hoạt key
  4. 4.Điền mã key vào ô Register your product using another key -> License -> Using key 
  5. 5.Xác nhận key đã được kích hoạt và còn thời hạn sử dụng với dấu tíck màu xanh

 ba sản phẩm BitDefender 2012 có sẵn để tải về tại:http://www.bitdefender.com/site/Downloads/


Áp dụng: BitDefender Antivirus 2009, BitDefender Antivirus 2010, BitDefenderAntivirus 2011, BitDefender Antivirus Plus 2012, BitDefender Internet Security 2009, BitDefender Internet Security 2010, BitDefender Internet Security 2011,BitDefender Internet Security 2012, BitDefender Total Security 2009, BitDefenderTotal Security 2010, BitDefender Total Security 2011, BitDefender Total Security2012

Hệ điều hành: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32&64-bit)

Copyright © 2011 www.Pacisoft.com- Khanhtrungltd